torsjö live vers2

Statliga extrapengar kan rädda badplatser

Statliga extrapengar kan rädda badplatser

En av de badplatser som skulle läggas ner, men som nu kan räddas är Humlesjön vid Röke. Foto: Berit Önell

De badplatser som skulle försvinna i kommunens sparbeting kan räddas av de utlovade statliga extrapengarna. Hässleholms kommuns styrande politiska minoritet, M, KD och L, har enats om att tillföra pengar till kultur- och fritidsnämnden för att fler kommunala badplatser ska finnas kvar under sommaren 2020. Det meddelade de i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Frilagt berättade i september om kultur- och fritidsnämndens beslut att dra ner på vaktmästartjänsterna, vilket skulle få till följd att sju kommunala badplatser avvecklas. Det gällde Humlesjön, Mjölkalånga vid Finjasjön och Möllerödssjön som kommunens personal skött samt Kallsjön, Dalsjön, Bubbarp och Sjömellet där föreningar fått bidrag för skötseln.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Återstående offentliga badplatser i kommunen skulle bara bli Lursjöbaden, Björkviken, Sparrsjön, Bjärlången, Pickelsjön och Bosarpasjön.

Efter en kritikstorm den senaste tiden och beskedet om 26,5 extra statliga miljoner vill den så kallade kärnalliansen behålla fler badplatser. Exakt hur många eller vad det får kosta preciseras inte.

– Vi förstår att badplatserna utför en viktig funktion i kransorterna, och naturligtvis vill vi att de även fortsatt ska vara det, säger Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Robin Gustavsson (KD) i pressmeddelandet.

De har haft en dialog med kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L). Frågan om ett tillskott till nämndens budget ska nu tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Där lär förslaget gå igenom eftersom S tidigare röstat nej till sparpaketet

Lars Johnsson betonar dock att kommunen har stora kostnader i förhållande till intäkterna.

– Det är varje ansvarsfull politikers uppgift att ta detta på största allvar och dra i bromsen. Dock ser vi att badplatserna är en viktig fråga för medborgarna som går att lösa för en relativt låg kostnad. Därför får vi försökta prioritera pengar till detta, säger han.

– Vi har tagit till oss kritiken om de bortprioriterade badplatserna och försökt att hitta en lösning. Efter riksdagens beslut om 26,5 miljoner kronor extra till Hässleholms kommun blir detta nu möjligt, säger Robin Gustavsson.

Neddragningen på vaktmästarna sparade 500 000 kronor. Där ingick dock mer än badplatserna. Besparingen på att dra in sju badplatser skulle bli 127 000 kronor, enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 31 oktober att ändra ordningsföreskrifterna så att dessa utgår.

Berit Önell

Läs mer:

2019-09-23 Inga utställningar på Hovdala slott Badplatser läggs ner

2019-09-26 Sparförslag klubbade Hovdala måste omförhandla sitt avtal

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se