Gruppen-3a-328x120

Inga utställningar på Hovdala slott Badplatser läggs ner

Inga utställningar på Hovdala slott Badplatser läggs ner

Hovdala slott drabbas hårt i sparförslaget för kultur- och fritidsnämnden. Bland annat kan uställningarna stoppas helt. Foto: Urban Önell

Hela budgeten för utställningar på Hovdala slott försvinner och medeltidsdagarna med tornerspelen är i fara. Bibliotekens öppettider minskar och badplatser i sju sjöar läggs ner. Det är några av följderna om förslaget till neddragningar för att klara budgeten för kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm 2020 går igenom på torsdag.

Nämnden får en minskad budget med 9,5 miljoner kronor. Förslagen på åtgärder har diskuterats och förhandlats under hela sommaren. Det liggande förslaget innebär att Mötesplats Ljungdala räddas, men bara får behålla hälften av sitt anslag. Det sparar 1 180 000 kronor och innebär att 2,1 tjänst försvinner och verksamheten drivs vidare med bara två tjänster, fördelade på fyra halvtidstjänster. Samtidigt slås Markan samman med Mötesplats Ljungdala och budgeten för extra personal och timanställda på Markan minskar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Även studieförbunden får enligt förslaget behålla hälften av det kommunala stödet, en besparing på 1 117 000 kronor.

Största neddragningen blir istället på fritidsgårdarna som inte får något kommunalt bidrag alls under 2020. Därmed sparas 2 273 000 kronor, dock är förslaget enbart att pausa bidraget för utredning av framtida drift.

Biblioteken drabbas också hårt med ett sparkrav på 1,5 miljoner kronor. Bokbussen försvinner och personalen i hela verksamheten minskar med 3,29 tjänst. Öppettiderna kommer att minska både på stadsbiblioteket i Hässlehom och på filialbiblioteken.

Bokbussen försvinner 2020 i det nya nedskärningsförslaget. Foto: Berit Önell

Hovdalas utställningsbudget på 40 000 kronor dras in helt. En säsongstjänst som trädgårdsassistent försvinner och även tre extratjänster med arbetsmarknadsstöd upphör. Totalt sparas 500 000 kronor på slottets verksamhet och personal.

Trädgården och växthuset tar mycket av personalresurserna och kan inte rationaliseras bort eftersom de ingår i avtalet med Statens fastighetsverk. Foto: Lotta Persson

Enligt slottschef Jens Olssons konsekvensbeskrivning påverkar personalminskningen hela verksamheten. Trädgårdsskötseln tar mycket tid och går inte att spara bort eftersom den ingår i avtalet med Statens fastighetsverk. En risk är att arrangemangen istället minskar och särskilt de mest personalkrävande, exempelvis medeltidsdagarna som lockar mellan 10 000 och 14 000 besökare. Även tillväxtchef Stefan Larsson vädjar i ett yttrande för Hovdala slott som han anser är ett av de viktigaste attraktionshöjande varumärkena kommunen förfogar över.

SM i tornerspel med medeltidsdagarna lockar många besökare till Hovdala, men är också mycket arbetskrävande och kanske inte går att genomföra med reducerad personalstyrka. Foto: Urban Önell

Neddragning av en vaktmästartjänst på Tyrs Hov sparar också 500 000 kronor och innebär att hälften av badplatserna i kommunen riskerar stängning. Det gäller Humlesjön, Mjölkalånga vid Finjasjön och Möllerödssjön som kommunens personal sköter samt Kallsjön, Dalsjön, Bubbarp och Sjömellet där föreningar fått bidrag för skötseln. Återstående badplatser i kommunen blir då bara Lursjöbaden, Björkviken, Sparrsjön, Bjärlången, Pickelsjön och Bosarpasjön.

Badplatsen vid Humlesjön nära Röke är en av de många badplatser som kommunen lägger ner om sparförslaget går igenom. Foto: Berit Önell

Andra konsekvenser av att dra ner på vaktmästartjänster föreslås bli att skötsel av 18 skolidrottshallar och lokalvården i Bjärnums sporthall läggs över på tekniska förvaltningen.

I förslaget ingår även en neddragning av samtliga föreningsbidrag med sju procent. Projektbidrag och underhållsbidrag till hembygdsföreningar som äger sina fastigheter försvinner.

En halv tjänst som kulturutvecklare och en tjänst som administratör sparas bort och inga arbetsmarknadspolitiska förlängs när anställningstiden går ut.

Enligt konsekvensanalyserna och protokollen från de fackliga förhandlingarna finns stor oro bland personalen inför de föreslagna förändringarna. Högre arbetsbelastning, risk för ohälsa, stress, vantrivsel och kompetensflykt är några av de listade riskerna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se