torsjö live

Stopp för försäljning av Bullerbyns förskola

Stopp för försäljning av Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola är inte längre till salu. Det beslöt barn- och utbildningsnämnden på torsdagen, efter ett initiativärende av Joachim Fors. Foto: Berit Önell

Bullerbyns förskola i Hässleholm ska inte säljas. Åtminstone beslöt en majoritet av politikerna i barn- och utbildningsnämnden det på torsdagen. Därmed stoppas fortsatt utredning i frågan, trots att M, KD och L för ett par veckor sedan gick ut med ett pressmeddelande om att de vill utreda en försäljning till det norska bolaget Norlandia.

Det var inte tänkt att barn- och utbildningsnämnden skulle fattat något beslut om saken på torsdagen. På dagordningen fanns endast skolchef Rolf Bengtssons information om förutsättningar och konsekvenser av en försäljning av Bullerbyn till fristående aktör. Han konstaterar att den stora effekten för kommunen är att den fristående aktören får ta investeringskostnaden för byggande av en ny förskola, vilket brådskar eftersom lokalerna är slitna och omoderna. En förskoleavdelning finns idag i en modul där det tillfälliga bygglovet upphört och behöver därför ersättas omgående.

Bedömningen är dock att kommunen får ökade driftskostnader på grund av att vissa kostnader som är gemensamma för flera förskolor eller berör förvaltningen kommer att ligga kvar. Samtidigt ersätts den fristående aktören för vissa sådana kostnader. Hyreskostnader kompenseras inte genom internhyressystemet.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Rolf Bengtsson föreslår ett avtal med köparen om att överta anställningsavtalen för den personal som så önskar. Övriga kan erbjudas annan placering i den kommunala förskoleverksamheten. På samma sätt bör barnen erbjudas fortsatt placering i verksamheten efter försäljningen, om vårdnadshavarna vill det. Annars kan omplacering till annan kommunal förskola erbjudas. De kan då få förtur genom att använda placeringsdatumet på Bullerbyn som ködatum.

– Detta bör inte föranleda några problem, om det sker vid lämplig tidpunkt, skriver Rolf Bengtsson.

Den tidpunkten skulle vara vid årsskiftet 2021-2022 då två nya kommunala förskolor ska stå klara, en på T4-området och en vid Grönängsskolan.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vid nämndens sammanträde lämnade Socialdemokraternas Joachim Fors ett initiativärende som fick gehör.

– Barn- och utbildningsnämnden anser att Bullerbyns förskola och dess verksamhet inte är till salu. Detta beslut ska omgående skickas till tekniska nämnden för att dom ska ha kunskap om barn- och utbildningsnämndens negativa inställning till att sälja förskolan med dess verksamhet, skrev han.

Omröstningen slutade 4-3 efter att S och C röstat ja, M och KD nej och SD avstått från att delta. M och KD reserverade sig.

– Vi har inte tagit ställning i frågan i partiet ännu, säger Camilla Nordström (SD).

Camilla Nordström (SD), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Men det är inte uteslutet att ärendet kan komma upp igen.

– Det är inte säkert att frågan dödas här. Det kanske är tekniska nämnden som äger frågan, säger Stefan Larsson (M), ordförande i nämnden.

Han konstaterar dock att även om barn- och utbildningsnämnden hade beslutat att fortsätta utreda är det inte säkert att det hade lett till en försäljning. Om initiativärendet inte hade tagits upp nu hade troligen ett beslut om eventuell utredning tagits vid nästa sammanträde. Därefter skulle ärendet ha beretts i tekniska nämnden och kommunstyrelsen innan det avgjordes av kommunfullmäktige.

– Det finns ingen anledning att dra ett sådant ärende i långbänk, det leder till viss oro bland personalen, säger Stefan Larsson.

För närvarande är Bullerbyn i alla fall inte till salu.

– Nämnden har tagit ställning. Jag är väldigt glad, säger Joachim Fors (S).

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-12 Kommunledningen vill utreda försäljning av förskola

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se