torsjö live vers2

Inget grovt fornminnesbrott vid Vätteryd

Om vikingabyn vid Vätteryds gravfält innebär ett fornminnesbrott så är det inte grovt. Det är kammaråklagare Robert Knutssons bedömning utifrån det material han nu fått in. Han har därför graderat ner den ursprungliga brottsrubriceringen från grovt till fornminnesbrott av “normalgraden”. Det var länsstyrelsen som i höstas, utan att ha varit på plats, polisanmälde Oddvar Lönnerkrantz […]

Strid om de kritiserade vindskydden

Efter en oväntad strid kring de dyra vindskydden på Hovdala beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att lägga ner natur- och friluftsrådet på grund av den dåliga styrningen i projektet. Förvaltningschef Jan Karlsson gick emot ordförandeförslaget från Kenny Hansson (M) och gjorde ett sista försök att rädda rådet. I sin tjänsteskrivelse föreslog han att det skulle vara […]

SD: Äldreomsorgen är inte en integrationsåtgärd

INSÄNDARE. För en tid sedan publicerade fackförbundet Kommunal en rapport som visar att problemen med språkförbistringen inom äldreomsorgen i Sverige är stora. Det handlar bland annat om personal som inte förstår varandra, och brukare vars behov och önskemål inte blir tillgodosedda på grund av att de inte kan göra sig förstådda. Att personal kan förstå […]