torsjö live vers2

Strid om de kritiserade vindskydden

Strid om de kritiserade vindskydden

Revisorskritiken mot de arkitektritade vindskydden vid trädhuset på Hovdala orsakade ny debatt och votering i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Efter en oväntad strid kring de dyra vindskydden på Hovdala beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att lägga ner natur- och friluftsrådet på grund av den dåliga styrningen i projektet. Förvaltningschef Jan Karlsson gick emot ordförandeförslaget från Kenny Hansson (M) och gjorde ett sista försök att rädda rådet. I sin tjänsteskrivelse föreslog han att det skulle vara kvar. Camilla Lindoff (S) använde skrivelsen som sitt yrkande, men förlorade voteringen som slutade 8-3. I nämndens svar på revisorernas kritik ströks också ett stycke som lyfte upp framgångarna med vindskydden.

Kenny Hansson konstaterade i sitt ordförandeförslag att revisorerna i granskningen av vindskyddsprojektet kritiserat bland annat natur- och friluftsrådets styrning, insyn och uppföljning. Han anser att rådet har spelat ut sin funktion och ville därför lägga ner det. Konsekvenserna blir att rådets arbetsuppgifter flyttas till den förvaltning som har hand om den faktiska skötseln av vandringslederna, det vill säga kultur- och fritidsförvaltningen, och att 0,7 miljoner kronor fråntas miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men Jan Karlsson kom i sin tjänsteskrivelse inför sammanträdet den gångna veckan med ett annat förslag: att inte lägga ner natur- och friluftsrådet. Han ville istället att kommunfullmäktige skulle utreda och besluta om vem som ska ansvara för det.

Förvaltningschef Jan Karlsson tog strid mot politikerna och försvarade vindskydden och natur- och friluftsrådet. Foto: Lotta Persson

Han citerade ur kommunstyrelsens beslut 2008 att inrätta ett natur- och friluftsråd med representanter från flera förvaltningar och det kommunala bolaget Hibab som äger marken på Hovdalaområdet.

– Närheten till naturen är en väsentlig del av kommunens profil och med hänsyn till detta måste drift och tillgänglighet till natur- och friluftsområden betraktas som en strategisk fråga.

Jan Karlsson hänvisade också till att besöksstatistik visar att natur- och friluftsområden i kommunen ökat i betydelse under senare år. Enligt hans skrivelse får en nedläggning av rådet flera negativa konsekvenser. Bland annat försvåras samverkan mellan förvaltningar och bolag, det kan bli svårare att få nya bidrag från staten till naturvårds- och friluftsinvesteringar och det finns risk för uteblivna intäkter från framtida besökare.

Men Jan Karlsson har som tjänsteman inte rätt att lägga egna förslag i nämnden.

– Förvaltningen har inte något eget förslagsmandat. Allt ska beredas politiskt, säger Kenny Hansson och beskriver agerandet som “helt förkastligt”.

Camilla Lindoff (S) använde förvaltningschefens skrivelse för att försöka rädda natur- och friluftsrådet, men fick inte med sig några andra partier. Foto: Exakta Creative

S med Camilla Lindoff i täten drev istället förslaget, men fick inte med sig några andra partier. Voteringen slutade därmed 8 – 3. S reserverade sig mot beslutet.

Nämndens svar till revisorerna på den tuffa kritiken om vindskydden ledde också till debatt. Folkets väl föreslog och fick gehör för att helt stryka det sista stycket där en lång rad framgångar med projektet listas. Där stod bland annat att Hovdala vandringscentrum blev nominerat till Skånskt arkitekturpris 2019, att de arkitektritade vindskydden inleder Tourism in Skånes reklamfilm om Skånes natur, gjord för en internationell publik, och att vindskydden varit mycket bokade och uppskattade, vilket gett både PR och intäkter.

– Det stycket lyfte fram allt gott med vindskydden. Det var inte det som revisorerna efterfrågat, säger Kenny Hansson.

Nämndens ordförande Kenny Hansson (M) fick igenom sitt ordförandeförslag om nedläggning av natur- och friluftsrådet. Foto: Berit Önell

FV fick stöd av både SD och den borgerliga alliansen med M och KD.

S och C ville ha kvar den aktuella texten och hålla sig till de ändringar som arbetsutskottet föreslagit.

De tre delar som då ströks ansågs också alltför skönmålande. Det gällde att projektet hela tiden varit transparent mot media och politiker, vilket nämnden ansåg vara direkt felaktigt. Ordet “eventuellt” ströks i en mening om att ett politiskt beslut borde tagits i samband med ambitionshöjningen från enkla vindskydd till lyxiga och arkitektritade små stugor. Politikerna accepterade inte heller en formulering om att de informerats vid ett sammanträde i november 2017, underförstått att de då kunnat säga stopp.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-13 Vill lägga ner natur- och friluftsrådet efter vindskyddsaffären

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se