torsjö live

Inget grovt fornminnesbrott vid Vätteryd

Inget grovt fornminnesbrott vid Vätteryd

Om vikingabyn vid Vätteryds gravfält innebär ett fornminnesbrott så är det inte grovt. Det är kammaråklagare Robert Knutssons bedömning utifrån det material han nu fått in. Han har därför graderat ner den ursprungliga brottsrubriceringen från grovt till fornminnesbrott av “normalgraden”.

Det var länsstyrelsen som i höstas, utan att ha varit på plats, polisanmälde Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu för brott mot kulturmiljölagen. Motiveringen var att vikingabyn och arbetena kring den skulle ha skadat fornlämningen som är Skånes största gravfält.

Timmerstugorna, som köpts färdiga från en annan vikingaby, har placerats intill fastighetsgränsen mot fornlämningen. Vid transporten användes den väg som bönderna sedan många år använt för att med sina maskiner kunna nå åkrarna bakom fornlämningen. Hjulspåren syns på äldre flygfoton. Foto: Berit Önell

Utifrån länsstyrelsens uppgifter inledde åklagaren Magnus Ling i Kalmar den 2 december en förundersökning om grovt fornminnesbrott. Ett par veckor senare kom poliser för att hämta Oddvar Lönnerkrantz till förhör, men efter att han visat runt ringde de till åklagaren som då återkallade sitt beslut om tvångshämtning.

– Det räckte att de hade pratat med honom, sa Magnus Ling den 27 december till Frilagt.

Han sa då också att han inte kunde göra någonting i ärendet förrän länsstyrelsen gjort en besiktning på platsen.

– Jag väntar in besiktningen för att se vilka skador som skett, förklarade han.

Sedan dess har länsstyrelsen varit och inspekterat vikingabyn, med poliseskort och tillsammans med personal från miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Robert Knutsson, också han åklagare vid den specialenhet i Kalmar som utreder fornminnesbrott i södra Sverige, har tagit över fallet.

– Det är inte grovt, utifrån hur läget ser ut nu, säger han och hänvisar till både praxis och lagstiftning.

Han förklarar att det från början fanns väldigt lite material. Nu har han fått in mer information, bland annat från länsstyrelsens besök på platsen.

– Jag har fått en lite tydligare bild, men saknar fortfarande detaljer, säger han.

Han utesluter inte att rubriceringen framöver åter skulle kunna ändras till grovt fornminnesbrott. Han konstaterar att det finns ett absolut förbud i lagen mot all åverkan på en fornlämning.

– Man får överhuvudtaget inte gräva eller göra något på platsen utan tillstånd. Skyddet täcker fornlämningen, men också ett område runt omkring, fornlämningsområdet, med precis samma skyldigheter, säger han.

Fornlämningsområden fastställs av länsstyrelsen, men det har inte gjorts vid Vätteryd.

– Det är lite oklart var fornlämningsområdet är, säger Robert Knutsson.

Det behöver inte ha skett någon fysisk skada på en fornlämning för att en åtgärd ska vara brottslig. Upplevelsevärdet kan påverkas, även av förändringar utanför själva fornlämningen. Den som planerar arbeten intill en fornlämning ska därför ha samråd med länsstyrelsen.

Utredningen fortsätter nu med förhör med berörda parter.

– Den misstänkte kan också presentera egen bevisning. Jag kommer löpande att ta ställning till allt innan jag fattar beslut om att väcka åtal eller att lägga ner förundersökningen, säger Robert Knutsson.

Hur lång tid det kommer att ta vet han inte.

– Det är jättesvårt att säga. Vi jobbar just nu med det, det är ett gott tecken, men det kan inträffa något allvarligare, säger han.

Robert Knutsson betonar att han inte sagt att det som skett vid gravfältet inte kan vara allvarligt.

– Det är viktigt att fornlämningar har ett starkt skydd, säger han.

Oddvar Lönnerkrantz säger att han hade kontakt med länsstyrelsen flera gånger innan vikingahusen flyttades till fastigheten. Foto: Berit Önell

Oddvar Lönnerkrantz säger att han flera gånger haft kontakt med länsstyrelsen angående sina och hustrun Maral Otetileus planer för fastigheten. Han förklarar att inga grävarbeten gjorts på fornlämningen. Hjulspåren intill några av de resta stenarna uppstod inte heller när vikingahusen transporterades hit utan har orsakats av lantbruksmaskiner. Spåren syns också på äldre flygfoton som Frilagt tagit del av.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att följa arbetsutskottets förslag nyligen om byggsanktionsavgift på 58 000 kronor mot paret. Skälet är att fyra små vikingahus placerats nära fastighetsgränsen mot fornlämningen utan bygglov och startbesked. Nämnden har också beslutat om vite, något som makarna överklagat. De hävdar att bygglov inte behövs för byggnaderna. Både vite och byggsanktionsavgift kan inte utdömas samtidigt eftersom det innebär dubbel bestraffning.

Berit Önell

Läs mer:

2019-12-23 Vikingaby med förhinder vid Vätteryds gravfält

2019-12-27 Åklagaren gör inget utan besiktning vid Vätteryd

2020-02-13 Trappar upp striden om vikingabyn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se