torsjö live

Hemtjänsten kan få vårda coronasmittade

Hemtjänsten kan få vårda coronasmittade

Hemtjänstpersonal i Hässleholms kommun kan få ta ansvar för att vårda coronasmittade och behöver därför extra skyddsutrusning. Men beställningen är fortfarande inte gjord. Omsorgsförvaltningen väntar på information från Region Skånes vårdhygienansvariga om vilken sorts munskydd som rekommenderas.

– Vi ska lägga upp ett extra förråd med skyddskläder motsvarande en månads förbrukning. Det är inte på plats ännu. Vi väntar på besked denna vecka, sedan går beställningen iväg, säger Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska, till Frilagt.

Omsorgsförvaltningen är en av de verksamheter som blir mest utsatta vid en större spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

– Vi utgår ifrån hur vi ska rigga vid en pandemi. Vi ser över vilka brukare som är mest sårbara, till exempel de som inte självständigt kan kontakta omvärlden. Det gäller inte bara äldre, vi har också yngre med lungsjukdomar. Personalen måste placeras där de mest behövs. Prioriterat är mat och dryck och livsviktiga medicinska insatser, men kanske inte utevistelse och en del annat, säger Camilla Kindahl.

Hon arbetar övergripande med rutinerna för den medicinska delen av omsorgsförvaltningens arbete. Tillsammans med skolöverläkaren Lars Möller ingår hon nu i kommunens krisledningsstab och bidrar där med den medicinska kompetensen kring hur virusspridningen ska hanteras.

Beredskapen inom omsorgen handlar om att det kan bli personalbrist om många blir sjuka eller satta i karantän, men också om att äldre, funktionshindrade och redan sjuka brukare kan drabbas av viruset.

– Vi har brukare som kan bli väldigt sjuka. Då ska vi samverka med sjukhus och bestämma om det är bäst för dem att vårdas hemma. Vi kan rigga för det, inventera vad vi då behöver hjälp med och hur vi löser smittskydd för olika scenarier, förklarar Camilla Kindahl.

När det gäller skyddsutrustning har kommunens omsorg en dialog med både Region Skånes vårdhygien och primärvården.

– Vi har inventerat och har redan ett visst antal skyddskläder för de vanliga behoven. Nu vill vi inte hamna i ett läge där vi inte har tillgång till skyddskläder. Men vi har redan tydliga rutiner för olika situationer, det ingår i vardagen. Nu handlar det mer om vilken sorts munskydd det bör vara, säger Camilla Kindahl.

Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp fungerar som krisledningsgrupp vid en större smittspridning.

– Vid ett sådant läge träffas vi utifrån behov. Då gäller alle man till pumparna. Men vi vet inte riktigt hur det här slår ännu. Vi har också lyft det med övriga kommuner i Skåne nordost, säger Camilla Kindahl.

Själv är hon beredd att gå in och jobba praktiskt som sjuksköterska om det skulle behövas.

– Det är jag absolut och det finns fler som är legitimerade på andra poster och som också kan gå in. Det här är ett samhällsintresse som vi ska lösa på många nivåer. Vi måste hjälpas åt. Ingen vill ha en smittspridning, säger hon.

Hon betonar att kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Omsorgsförvaltningens beredskapsplan är under revidering.

– En del korrigeringar är på gång. Jag är trygg med att vi jobbar med beredskapen. Ledningsgruppen kommer att samla personalen för information om hur man ska jobba, säger Camilla Kindahl.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-02 Förhöjd smittorisk Möte i lokal krisledningsstab

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se