torsjö live

Förhöjd smittorisk Möte i lokal krisledningsstab

Förhöjd smittorisk Möte i lokal krisledningsstab

Risken för spridning av det nya coronaviruset i Sverige uppgraderades på måndagsförmiddagen. Samtidigt höll Hässleholms kommuns krisledningsstab ett första avstämningsmöte. En uppdaterad version av pandemiplanen från svininfluensan 2009 har skickats ut för synpunkter och presenteras för alla förvaltningschefer vid ett möte på tisdagseftermiddagen. Planen reglerar bland annat hur personalen ska disponeras i de mest angelägna verksamheterna om allt inte längre går att driva. Någon specifik plan för hur skolorna ska hantera eventuellt smittade anställda eller elever finns inte. Men elever utan symptom får inte stanna hemma, det räknas i så fall som olovlig frånvaro.

Folkhälsomyndigheten meddelar att en ny riskbedömning gjorts mot bakgrund av den ökade spridningen av coronaviruset i världen. Risken för att upptäcka nya fall av virussjukdomen covid-19 i Sverige bedöms nu som mycket hög istället för hög. Risken för allmän smittspridning i landet höjdes samtidigt från låg till måttlig.

Sverige har den senaste veckan, liksom andra europeiska länder, konstaterat flera fall där personer smittats i norra Italien och Iran. Den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen WHO visar att spridningen i Kina fortsätter, men att ökningen där avtagit. I Sverige har hittills omkring 1 000 prover analyserats, varav 15 varit positiva. De personer som insjuknat finns i Jönköping, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala.

På måndagen drog Transportstyrelsen med omedelbar verkan in trafiktillståndet för Iran Air, efter begäran från Folkhälsomyndigheten som gjort bedömningen att de iranska myndigheterna inte har kontroll över situationen. Därmed stoppas direktflygen tillfälligt från Iran till Sverige.

Staben stämmer av lägesbilden

Även i Hässleholm pågår förberedelser för att hantera en smittspridning. Men än så länge är krisledningsstaben inte aktiverad utan träffas bara för att stämma av. Det kommer att ske en gång i veckan framöver, om inte situationen förändras. När staben aktiveras kommer den att ta ett övergripande ansvar och samordna förvaltningarnas verksamheter. I dagsläget sköter nämnderna det själva.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson leder krisledningsstaben. Foto: Urban Önell

Staben leds av kommundirektör Bengt-Arne Persson. Övriga deltagare är bland andra Kajsa Hermansson och Calle Alm på säkerhetsavdelningen, omsorgens medicinskt ansvariga sjuksköterska Camilla Kindahl, skolöverläkare Lars Möller och personalchef Marie Söderqvist.

– Vi har sagt att vi ska träffas för att uppdatera så att vi har samma lägesbild och följer de nationella myndigheternas rekommendationer, förklarar Kajsa Hermansson och Calle Alm.

De verkar på måndagen inte särskilt stressade. Arbetet befinner sig fortfarande i ett förberedande skede.

– Vi fortsätter att uppdatera planen och inventera, säger de.

Folkhälsomyndighetens nya bedömning ger inte anledning till några förändringar lokalt.

– Inte så länge de nationella myndigheterna inte ändrat sina rekommendationer. Det är viktigt att låta dem bearbeta den nya informationen. Det är en god anledning att avvakta, säger Calle Alm.

Ingen central koll på beredskapsplaner

Staben arbetar lokalt med övergripande frågor och drar upp riktlinjer.

– Sedan är det upp till respektive förvaltning att följa dem, säger Kajsa Hermansson.

Hon säger att förvaltningar och bolag ska uppdatera de beredskapsplaner de upprättade i samband med utbrottet av svininfluensa som bedömdes som en pandemi 2009. Men de vet inte hur det går eller om alla verksamheterna har beredskapsplaner eftersom de inte samlas in centralt.

– Det finns fortfarande tid, säger Calle Alm.

Kajsa Hermansson är säkerhetssamordnare och Calle Alm är informationssäkerhetsansvarig i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

Kajsa Hermansson och Calle Alm deltog på måndagen också i en samverkanskonferens som länsstyrelsen håller i. Där medverkar bland andra Region Skåne. Även dessa konferenser ska nu hållas varje vecka.

Omsorgen och skolan är kommunens mest personalintensiva verksamheter och blir därmed mest utsatta vid en större smittspridning med sjukskriven personal.

Friska elever ska gå i skolan

Lars Möller säger att kommunens skolor ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Om elever är friska ska de gå till skolan, är de sjuka ska de stanna hemma. Har de varit i Iran med flera länder och har symptom ska de ringa 1177, säger han.

Han har fått en del frågor om hur elever ska agera eftersom en del företag kräver att anställda som rest i smittdrabbade länder ska jobba hemifrån i två veckor.

– Arbetsgivare har olika inställning. Vi har även kommunanställd personal som varit iväg på olika ställen i världen och de är välkomna till jobbet så länge de inte har symptom, säger han.

Men han vet inte hur länge bedömningen gäller.

– Nu är det en minutsanning. Det gäller att hänga med i svängarna. Folkhälsomyndigheten är professionell och sätter direktiven. Jag tycker absolut inte att enskilda skolor ska göra något annat på egen hand. I så fall ska det vara förvaltningsgemensamma bedömningar. Men om det skulle hända något nytt på bara en skola kan det förstås bli aktuellt att stänga ner där, säger han.

Förskolan och lågstadiet prioriterade

Han berättar att den uppdaterade pandemiplanen för skolornas del bland annat innebär att förskolorna och de lägsta årskurserna får högst prioritering om personalen inte räcker till.

– De yngre kan inte klara sig själva medan föräldrarna arbetar, säger han

Förskolor och skolornas lägsta årskurser ska enligt pandemiplanen prioriteras om personalen inte räcker till för att hålla all verksamhet igång. Foto: Lennart Nilsson

Han vet inte idag hur skolan skulle hantera om någon där faktiskt blev sjuk i covid-19.

– Jag skulle tro att man fick hålla berörda hemma. Men det är regionen som bedömer och bestämmer det. Min uppgift är inte sjukvårdande utan hälsoförebyggande, säger han.

Han kommenterar Folkhälsomyndighetens uttalande om att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängningar av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

– Jag tror inte att de sagt att barn absolut inte kan sprida smittan, men färre barn får den och inga barn under nio år har avlidit, säger han.

Han påpekar också att covid-19 inte är den sjukdom som sprider sig lättast. Exempelvis är mässling och vattkoppor mycket mer smittsamma. För att bli smittad av covid-19 krävs normalt hosta eller nysning. Men viruset kan även fästa på föremål och smitta den som tar i dem och sedan rör sin mun eller ögon.

I samband med svininfluensan varnades det för smitta via dörrhandtag, kollektivtrafik, butiksköer, i skolor och förskolor. Bedömningen var strängare då?

– Det är möjligt att vi kommer att trappa upp informationen som man gjorde då. Man ska ha respekt för det här, men inte måla fan på väggen. Vanliga vettiga hygienregler kommer man väldigt långt med, säger Lars Möller.

Skolchef Rolf Bengtsson är tydlig med att friska barn inte ska hållas hemma från skolan, även om de varit i länder med smittspridning. Foto: Urban Önell

Skolchef Rolf Bengtsson är bestämd med att barnen ska gå i skolan om de är friska, även om de varit i länder med smittspridning. Därför går han nu ut med information till vårdnadshavare på Schoolsoft och på kommunens hemsida. Han hänvisar till Folkhälsomyndighetens uttalande om skolplikten.

– Det är lika bra att vi förtydligar det eftersom Folkhälsomyndigheten hänvisar till att huvudmannen ska tolka skolplikten. Men om det kommer andra rekommendationer ska vi givetvis ta till oss dem omgående, säger han.

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte har någon egen beredskapsplan mot smittspridning.

– Nej, vi har ingen plan för detta. Det finns en allmän krisplan, men inga speciella anvisningar kopplade till förvaltningen, säger Rolf Bengtsson.

Kommunens övergripande pandemiplan kommer att fastställas på onsdagen efter eventuella justeringar från tisdagens möte. Den kan dock fortsatt uppdateras beroende på hur läget utvecklas och om nationella myndigheter ändrar sina rekommendationer.

Berit Önell

Information och råd om coronaviruset från myndigheter:
-Hässleholms kommun
-Folkhälsomyndigheten
-Region Skåne

Uppdatering:
Skånes första fall av covid-19 bekräftat
En person i Skåne har nu bekräftats smittad av coronaviruset. Det meddelade Region Skåne på tisdagsförmiddagen.

Det är en man i 25-årsåldern som på måndagen testades preliminärt positivt för coronaviruset. Det meddelade Region Skåne i ett pressmeddelande på måndagskvällen. Smittspårning av nära kontakter som kan ha utsatts för smitta har påbörjats. Mannen har varit på resa i norra Italien och insjuknat efter hemkomsten. Enligt tisdagens pressmeddelande från Region Skåne mår han efter omständigheterna väl. Han vårdas i isolering inom infektionsverksamheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se