torsjö live

Svar till Herslow – nr 3: Mänsklighetens fiender​

Svar till Herslow – nr 3: Mänsklighetens fiender​

INSÄNDARE. Det jag skrev i det förra inlägget – och det innan dess – har Herslow inte bemött och de frågor jag ställt är obesvarade.  Inte heller Ulf Nilssons text har fått något bemötande i sakfrågan.  Till skillnad från Herslow tänker jag inte upprepa mig – inte så mycket i alla fall –  utan den som vill kan lätt kolla vad där står. Och jämföra med Herslows ”svar”.​

Jag är inte miljöpartist – inte ens en så enkel grej kan Herslow hålla reda på. Jag bröt med det partiet för flera år sen, och är numera partipolitiskt obunden. ​

Herslow påstår att han minsann hänvisat till artiklar från universitet, men den som läser det han skrivit ser att det är från bloggen ”No Trickzone” och från ”Klimatupplysningen”, och de har definitivt inget med universitet eller forskning att göra. Ulf Nilssons hänvisningar till vetenskapliga källor borde vara tillräckligt tydliga, men dem bemöter inte Herslow alls. Herslow upprepar sin hänvisning till att jorden blivit grönare och gör det genom att hänvisa till forskning från NASA. Ulf Nilsson förklarade dessa samband tydligt och jag hänvisar till hans text i den frågan. Jag kan tillägga att när det gäller klimatfrågan har NASA publicerat forskning som tydligt visar att klimatförändringarna är reella och bidrar med den forskningen till IPCC. Herslow väljer alltså att ta ett helt annat forskningsområde och tolka det så det passar hans syfte. ​

Egentligen har det ju ingen betydelse vad Herslow tycker och tror. Men att en person som tycks misstro hela samhällssystemet (det som kallas ”konspirationsteoretiker”) på det sätt som Herslow uppenbarligen gör, deltar aktivt i det politiska arbetet i kommunen tycker jag är upprörande. Det har väl kanske ingen större betydelse under den här mandatperioden, men tidigare har han haft tunga uppdrag som ordförande i kommunala nämnder. Och, får man förmoda, strävar efter att få det igen. Med en sådan position är det risk att han kan underminera det arbete som utförs i kommunen utifrån lagstiftning och riktlinjer från myndigheter och demokratiskt beslutade överenskommelser. Det mest perversa i det sammanhanget är att ingen media bryr sig. ​

Läget är alltså så att det samlade forskarsamhället beskriver klimatsituationen som alarmerande. Samtidigt som de politiska besluten som skulle kunna stoppa klimatförändringarna till stor del uteblir. Det är också numera väl känt att de stora olje- och kolbolagen genom egen forskning känt till att användningen av deras produkter leder till de klimatförändringar vi ser, men att de istället för att ta ansvar för den kunskapen sprider desinformation och rena lögner med syfte att misstänkliggöra klimatforskningen och hindra eller fördröja politiska beslut. Man skulle kunna beskriva det som en kartellbildning i desinformation, gemensamt för företag i fossilbranschen, för att försvåra för konkurrensen från till exempel batteritillverkande företag eller företag i förnybar energi. Sådan desinformation som sådana som Herslow sen sprider vidare. ​

Det är ju också ”en illa dold hemlighet” att företag i den och näraliggande branscher tidigare köpt upp patent för att förhindra utvecklingen av alternativ teknik. Den formliga explosion av innovationer i till exempel batteriteknik, solceller och vindkraft vi nu ser hade kunnat ske för flera decennier sedan. Då hade vi antagligen haft ett helt annat läge för klimatet än det vi ser i dag, utan att vi för den skull hade behövt ha så väldigt annorlunda liv. ​

Det finns andra exempel på branscher som använt liknande metoder för att öka sina respektive branschers lönsamhet på bekostnad av människors liv och hälsa eller till och med genom att utsätta hela mänskligheten och jordens ekosystem för omfattande risker. Tobaksindustrin är ett tydligt exempel på när de låtit personer utnyttja sin forskarbakgrund för att sprida tvivel mot den medicinska forskningen av hälsoeffekter av tobak. Drivkraften är alltså ren girighet både för den korrumperade forskaren och för tobaksbranschen. Hur många människor som dött eller blivit allvarligt sjuka till följd av detta är svårt att veta, men man kan ana att det handlar om åtskilliga 100 000-tals. Det är till och med i några fall samma personer som utnyttjat sin forskarbakgrund för att så tvivel om den medicinska forskningen om hälsoeffekter av tobak som använts av fossilindustrin för att sprida tvivel om klimatforskningen. Mänsklighetens fiender!​

Utsläppen av freoner som ledde till nedbrytningen av ozonskiktet var en annan situation som kunnat leda till ett allvarligt hot för hela mänskligheten. Även där fanns kommersiella aktörer som försökte tona ner de mycket allvarliga riskerna för att kunna fortsätta göra ekonomisk vinst på sina produkter. Mänsklighetens fiender!​

Min uppfattning är att spridning av den typen av desinformation i frågor som påverkar människors liv och hälsa och till och med hotar hela vår existens på jorden enbart av girighet, borde betraktas som ett brott mot mänskligheten. Det är inte frågan om att upprätta listor, som Herslow låtsas tro, utan som vid all brottslig verksamhet är det uppsåtet som borde bedömas.  Av dem som är mänsklighetens fiender!​

Men det finns säkert de som uppriktigt tror på konspirationsteorin om att klimatförändringarna är någon form av sammansvärjning. Jag gjorde den reflektionen när jag tog del av nyheten att äventyraren Mike Hughes dödsstörtade med sin raket. Han hade skjutit upp sig själv med den för att bevisa sin övertygelse att jorden är platt. Han var uppenbarligen övertygad om att hela samhället och alla vetenskapsmän skapat bilden av att jorden är rund – men jag har inte lyckats förstå vilket syftet skulle vara. Men antagligen stämde inte bilden av att jorden är rund med det han själv kunde iaktta. Och då kunde det ju inte stämma?​

Jag vet ju inte vilken typ av klimatförnekare Herslow är? Om han drivs av girighet och får ekonomiska fördelar av att sprida vidare desinformationen som tas fram av fossilbolagens tankesmedjor – de som är mänsklighetens fiender. Eller om han verkligen inte tror på klimatvetenskapen, eftersom den inte bekräftar det han själv kan se i Hästveda?​

Peter Groth, Folkhälsovetare (partipolitiskt obunden)​

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se