torsjö live

16-åring frias för branden i godsmagasinet

16-åring frias för branden i godsmagasinet

Branden i godsmagasinet fick ett snabbt förlopp, orsakade mångmiljonskador och stoppade tågtrafiken i nästan hela södra Sverige i cirka en vecka. Foto: Jonathan Önell

Det går inte att fastställa att det var den 16-åriga flickans fimp som orsakade storbranden i godsmagasinet vid järnvägen i Hässleholm. Därför frikände Hässleholms tingsrätt på torsdagen henne från åtalet om grov allmänfarlig vårdslöshet och även från andrahandsyrkandet underlåtenhet att avvärja allmän fara. Hon och fyra andra ungdomar döms dock för olaga intrång i byggnaden. Alla utom en döms också för ringa narkotikabrott. Straffen blir ungdomsvård för tre och böter, som inte behöver betalas, för två.

Åklagaren Marie-Louise Holmberg säger att hon får överväga att överklaga domen, men ska läsa den innan hon bestämmer sig.

Tingsrätten meddelade dom direkt efter att rättegången avslutats på torsdagen. Domen är därför inte utskriven ännu.

Hässleholms tingsrätt anser det inte bevisat att den 16-åriga flickans fimp orsakat branden. Foto: Urban Önell

Enligt tingsrätten är det sannolikt att branden uppstod på det sätt som åklagaren hävdat, att det var en fimp som antände skräp och damm i ett utrymme mellan ytterväggen och staplarna med bryggdelar och frigolit som kommunen förvarade i godsmagasinet.

Däremot går det enligt tingsrätten inte att bevisa vems fimp det var. Uppgifterna från de övriga åtalade och andra vittnen räcker inte. De inblandade ungdomarna har alla också ändrat sina uppgifter under utredningens gång.

Marie-Louise Holmberg säger att påföljden hade blivit densamma om den 16-åriga flickan dömts till ansvar för branden.

– Nu ska jag först läsa vad domstolen kommit fram till och hur de resonerat. Jag pläderade för en fällande dom, det kan tänkas att jag kommer att överklaga, säger hon.

Hon konstaterar att det är svårt att bevisa vem som orsakat en brand eftersom bevisen brinner upp.

– Men domstolen har konstaterat att det är bevisat att brandorsaken var en fimp och att branden börjat där jag påstått. Det är sällan man har en fastställd brandorsak, men det har vi här. Det är något jag är nöjd med. Sedan anser inte tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den här flickan som orsakat branden. Det är den springande punkten och där är jag inte överens med domstolen, säger hon.

Torgny Dahlberg är nöjd med domen. Foto: Lotta Persson

Den 16-åriga flickans försvarsadvokat Torgny Dahlberg är nöjd med domen. I sin plädering hävdade han dock att det inte gick att veta hur branden uppstått, bland annat utifrån brandingenjörens uppgift om att den mer troligt startade en kvart efter att ungdomarna på övervakningskamerorna sågs lämna byggnaden.

Hur branden uppstod anser Torgny Dahlberg inte längre är så viktigt att diskutera.

– Jag lägger mig inte i tingsrättens bedömning där. Det spelar ingen roll nu, det är en mer akademisk fråga. Det viktiga är att man inte kan bli dömd när bevisningen inte är tillräckligt stark. Utrymmet för tyckande ska vara litet eller inget i domstolen, säger Torgny Dahlberg.

Han betonar att det är viktigt att vara försiktig med värderingen av medtilltalades utsagor.

– Ofta har de intresse av att säga en viss sak. Här är det extremt tydligt. Vi vet att de kommit överens om saker och att de skulle hålla sig långt ifrån det här. Det blev tydligt genom telefonavlyssningen att de försökte komma undan på alla möjliga sätt av rädsla att bli indragna, säger han.

Tingsrätten gick helt på hans yrkande att flickan skulle dömas enbart för de brott hon erkänt: olaga intrång och ringa narkotikabrott på grund av brukande.

Påföljden var mer eller mindre given. 16-åringen är redan föremål för tvångsvård enligt LVU, lagen om vård av unga, och dömdes nu till fortsatt vård genom ungdomsvård med vårdplan.

En 17-årig pojke, som också vårdas enligt LVU, fick samma påföljd för olaga intrång och ringa narkotikabrott. En 16-årig pojke vårdas idag på frivillig väg och dömdes till ungdomsvård med ungdomskontrakt enligt socialtjänstlagen för olaga intrång och ringa narkotikabrott i två fall, både innehav och bruk.

En 21-årig pojke dömdes till 80 dagsböter, som anses erlagda genom att han var frihetsberövad i drygt två veckor, för olaga intrång och ringa narkotikabrott. En 17-årig flicka dömdes för olaga intrång till 60 dagsböter som också anses betalda efter två dagars frihetsberövande.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-07 Fem ungdomar åtalas för storbranden

2020-02-24 Inga stängda dörrar på rättegången om storbranden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se