torsjö live

Lag mot politisk ohederlighet behövs

Lag mot politisk ohederlighet behövs

INSÄNDARE. Med anledning av det politiska utspel som i dagarna inträffat vid turkiska gränsen i Grekland – samt ett antal ytterligare incidenter ute i våra kommuner  – föreslår jag att det upprättas en ny lag som reglerar hur politiker ska/får uppföra sig i rollen som folkvald:

 *Uppenbar lögn = inte OK

 *Fatta beslut som strider mot befintlig demokratiskt framtagen lag/förordning = inte OK

Vi ser i dag allt mer att ohederliga politiker med ”politiska utspel” ägnar sig åt att undergräva vår demokrati. Det behövs därför ett tydligt regelverk med lagrum som kan användas när politiker träder över den befogenhet de har fått av folket. (Tänk exempelvis gult och rött kort i fotboll… Bryter man mot spelets regler så får man inte längre delta. Det politiska spelet behöver kunna regleras minst lika så bra som en fotbollsmatch…. ).

Vi ser nu hur kommunala politiska beslut fattas som strider mot till exempel religionsfrihet, yttrandefrihet, likabehandlingsprinciper och så vidare.

Politiker ute på kommunal nivå har all möjlighet att via våra riksdagspartier försöka ändra på befintliga lagar/förordningar som man eventuellt anser/upplever bör förändras. Lagar ska ändras på riksnivå – inte utmanas på kommunal nivå av amatörpolitiker. Att vi styr våra förvaltningar och offentliga instanser med och enligt lag är ett minimikrav för kvalitet.

Detta vilda västern vi nu ofta ser är destruktivt.

Det bildas pöbelstämmningar och undertoner i samhället som riskerar och hotar vår demokrati.

Vi har i dag ett system med representativ demokrati. Jag hävdar att SD-ledningen nu gravt brutit mot detta när de försöker få utsatta och hjälpbehövande människor som dessutom kan förväntas ha mycket lite kunskap om Sverige och dess styrning och därför lätt kan förledas att tro att SD representerar Sverige- när SD försöker få dessa människor att tro att SD uttalar sig ifrån ALLA svenskar. Att som politiker utföra ”stunt” som detta ska naturligtvis kunna ge påföljd.

Det som många politiker nu ägnar sig åt är politisk ohederlighet. 

Lagen jag önskar se är därför en lag som ger oss möjlighet att ifrågasätta och stoppa politisk ohederlighet.

Vi kan aldrig stoppa att okunniga, rent av dumma, illasinnade personer väljs fram i öppna val

– men vi kan se till att de inte får fritt spelrum att på godtycke och med varierande grad av lögn och bedrägeri fördärva den statsordning vi gemensamt har beslutat oss för att ha.

Det är dags att utveckla och värna demokratin. 

Ingalill Persson Bakker

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se