torsjö live

Konspirationsteorierna får stå för Nilsson och Groth

Konspirationsteorierna får stå för Nilsson och Groth

INSÄNDARE. Återigen har Ulf Nilsson (UN) i ett inlägg 27/2 visat att han inte kan ta till sig vad jag skriver. Än en gång: de cirka 1 000 vetenskapliga arbeten jag hänvisat till ”motbevisar” inte utan ifrågasätter på något sätt och enligt normal vetenskaplig praxis den av politiker, media och UN så omhuldade men obevisade hypotesen att människan ensam är orsak till ”klimatförändringarna” och som IPCC bygger sina missvisande datormodeller och all sin numer ganska tilltufsade prestige på. Ingen konsensus där alltså.

UN tror inte på kopplingen mellan koldioxid och ökade skördar. Nåväl, vetenskapsradion rapporterar 26 juli 2019: ”Spanska forskare [David Soba et al.] har odlat durumvete i växthus vid normala och ökade koldioxidhalter. Vid höjd koldioxidhalt blev skörden mer än dubbelt så hög men proteininnehållet en aning lägre.” Lämplig läsning är också denna broschyr från AGA: Konsten att öka skörden med gas: ”Den optimala halten varierar för olika växter, men intervallet 600-1000 ppm kan tjäna som riktvärde.” Som jämförelse håller dagens atmosfär ca 410 ppm koldioxid. Enligt World Bank och FAO har avkastningen per areal (crop yield) mycket riktigt också trefaldigats sedan 1961 ( https://ourworldindata.org/crop-yields), samtidigt som odlad yta bara ökat marginellt. Tvärtemot UN:s resonemang alltså.

Nej UN, NASA:s renommé är inte längre gott. Förfallet började när deras GISS-avdelning konstaterades vara insyltad i en egen Climategate-skandal, där trixande med klimatdata avslöjades ( https://cei.org/content/climategate-time-its-nasa ). Nedgången fortsatte när Obama 2010 skrotade ”the Constellation program”, vars mål var att ta människan till månen och vidare till Mars. NASA skulle lämna sitt kärnuppdrag och tvingades istället bekämpa ”global uppvärmning”. I takt med att organisationen blivit alltmer klimataktivistisk har protesterna inifrån också kommit; redan 2012 uppmanade 49 NASA-forskare och astronauter NASA att sluta med sin politisering och klimataktivism: https://www.livescience.com/19643-nasa-astronauts-letter-global-warming.html. En av de senaste protesterna ses här: https://freebeacon.com/issues/group-asks-nasa-to-remove-dubious-climate-change-stat/ Ovanpå detta kan läggas NASA/GISS otaliga ”justerade” temperaturkurvor som bland andra Tony Heller avslöjat.

Om konsensus och vetenskap: alla visste att solen kretsade runt jorden tills Kepler visade något annat; kontinentaldriftsteorin mötte ett kompakt motstånd när den lanserades av Wegener; alla ansåg att Newton hade allt rätt, tills Einstein dök upp. Som meteorologidocenten Tage Andersson formulerar det: ”Med konsensus kan väl politiska frågor avgöras, men ej vetenskapliga”. Se till exempel också detta upprop från över 800 vetenskapare, som deklarerar att det inte existerar något ”klimathot”: https://clintel.org/

Vad gäller konspirationsteorier har jag under vår diskussion endast noterat UN:s upprepade påståenden om ”betalda klimatförnekare” och den av Peter Groth påstådda kopplingen mellan klimatrealister (dvs. ”förnekare” med hans ordval) och oljeindustrin, och de konspirationsteorierna får stå för Nilsson och Groth.

Beträffande forskningen kring solens inverkan på klimatet händer det mycket just nu. Se exempelvis denna föreläsning https://www.youtube.com/watch?v=rEWoPzaDmOA&t=1012s . Alternativt kan man ju förneka all forskning som bedrivs utanför IPCC:s trångsynta perspektiv och istället hålla för ögon och öron, likt en Herr Nilsson.

Ernst Herslow, Folkets väl
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se