Gruppen-3a-328x120

Förskolan stängd för avgiftsfria Stopp för praktikplatser

Förskolan stängd för avgiftsfria Stopp för praktikplatser

Skolor och förskolor i Hässleholms kommun påverkas nu kraftigt av spridningen av det nya coronaviruset. Barn med avgiftsfri plats i Hässleholms kommuns förskolor måste stanna hemma från och med imorgon, tisdag. Det beslöt barn- och utbildningsförvaltningen på måndagen. Anledningen är att en stor del av personalen är sjukskriven och att resurserna ska fokuseras på de barn vars vårdnadshavare behöver arbeta eller studera.

All arbetsplatsförlagd praktik på gymnasieskolan och prao på grundskolan ställs också in. Digital undervisning förbereds.

Skolchef Rolf Bengtsson konstaterar att läget är kritiskt på grund av stor andel sjukskrivna bland personalen i skolor och förskolor. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Skolchef Rolf Bengtsson berättar att läget i kommunens skolor och förskolor nu är kritiskt på grund av att en stor del av personalen är sjukskriven.

– Det kan man nog säga. På vissa håll har det varit ansträngt idag, säger han på måndagseftermiddagen.

Räddningen är att väldigt många barn också är borta av samma anledning.

– Det känns som att många tagit till sig uppmaningen att stanna hemma även vid lindriga förkylningssymptom. Det är väl bra, men om sjukskrivningstalen ökar ytterligare kan vi behöva stänga ner fler verksamheter säger Rolf Bengtsson.

De som hittills stängt är kulturskolan och öppna förskolan i Familjens hus i Hässleholm. Personalen därifrån kan nu vikariera i andra verksamheter.

Nu blir de så kallade 15-timmarsbarnen avstängda från sin avgiftsfria plats i förskolan. Deras vårdnadshavare behöver inte ha arbete eller annan sysselsättning för att få en plats.

– En stor del av vår personal är frånvarande från arbetet. Vi behöver därför vidta åtgärder för att ha tillräckliga resurser för att ta hand om de barn vars vårdnadshavare behöver arbeta eller studera, säger Christer Pettersson, verksamhetschef för förskolorna i ett pressmeddelande.

Rolf Bengtsson säger att ungefär 300 barn berörs.

Ungefär 300 barn med avgiftsfri plats 15 timmar i veckan stängs av från förskolorna från och med imorgon, tisdag Foto: Lennart Nilsson

Gymnasieskolans arbetsplatsförslagda praktik stoppas helt med omedelbar verkan.

– Så fort vi hinner avlysa. Många arbetsgivare säger att eleverna inte får komma i nuläget. Det är svårt för oss att bedöma vilka arbetsplatser som skulle vara lämpliga och nu har Skolverket sagt att dessa moment kan utföras på skolorna, så vi stoppar praktiken helt eftersom den inte går att genomföra på ett bra sätt, säger Rolf Bengtsson.

Eleverna på Jacobsskolans yrkesinriktade utbildningar blir av med sin arbetsplatsförlagda praktik på grund av coronasmittan. Foto: Berit Önell

Grundskolans prao stoppas av samma anledning.

Gymnasieskolans årskurs två och tre är på tur att stänga, om personalsituationen försämras ytterligare.

– Vi hoppas också på ett samarbete med vuxenutbildningarna, säger Rolf Bengtsson.

Dessa utbildningar styr han inte över eftersom de ligger under AK-avdelningen på kommunledningsförvaltningen.

Rolf Bengtsson befarar att det blir nödvändigt att stänga ner flera skolverksamheter. Årskurs tre på gymnasiet ska helst få fortsatt undervisning för att kunna få sina avgångsbetyg till sommaren. Samma sak gäller årskurs nio medan resten av högstadiet kan stängas. Däremot ska de lägre årskurserna och förskolorna hållas igång så långt möjligt för att föräldrarna ska kunna arbeta.

– Allt pekar på att smittspridningen kommer att fortsätta. Om vi bara kan hålla nere spridningstakten så kan vi kanske undvika en okontrollerad spridning, säger han.

Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds därför också att arbeta hemifrån om arbetsuppgifterna tillåter.

– Det gäller främst administrativ personal och någon enstaka har gjort det, säger Rolf Bengtsson.

Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder också för digital undervisning i skolorna.

– Det kan möjligen fungera på delar av gymnasiet och högstadiet samt vuxenutbildningen, men det gäller att ha de tekniska lösningarna, säger Rolf Bengtsson.

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer nu in möten och konferenser.

– Jag har gått ut och sagt att det blir inga möten överhuvudtaget utanför kommungränsen, om det inte finns synnerliga skäl, förklarar Rolf Bengtsson.

Han konstaterar att många möten redan är stoppade eftersom andra aktörer också ställer in, exempelvis Region Skåne.

Kommunledningen är på väg att utarbeta övergripande riktlinjer för möten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se