Gruppen-3a-328x120

Risföretagare dömd för stöld av mossa på Hovdala

Risföretagare dömd för stöld av mossa på Hovdala

Företagaren som ansvarat för klippning av påskris på Hässleholms Nord har tidigare dömts för stöld av mossa på Hovdala. Foto: Henrik Andersson

Företagaren som fällt träd och klippt påskris i stor skala med hjälp av svart arbetskraft på Hässleholms kommuns mark har tidigare dömts för stöld av mossa på Hovdalaområdet. Kommunens naturförvaltare Gunnar Swärdh berättade i rättegången att han gett mannen tillstånd att plocka mossa på kommunal mark, men inte på Hibabs mark på Hovdala. Trots domen har Swärdh nu godkänt att samme företagare klippt påskris, men hävdade i förra veckan att han inte visste att det skedde i stor skala. Denna vecka har han inte svarat när Frilagt ringt. Tekniske chefen Mats Svensson säger att han bett Swärdhs närmaste chef Ronny Nilsson att utreda saken, men det förnekar denne.

Frilagt berättade i förra veckan om hur björkris skövlas på Hässleholm Nord, det ett par hundra hektar stora område som kommunen köpte in för cirka tio år sedan och kalhögg för att bygga jättekombiterminalen Dryport Skåne. Projektet lades ner och marken fick växa igen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Många träd har sågats ner och svartarbetare bundit påskris vid flera arbetsbord i skogen. Vid Frilagts besök låg buntarna i högar längs vägen, märkta med streckkoder inför försäljning. Frilagt träffade ett par arbetare och pratade på telefon med företagaren som medgav att han hade några anställda som arbetade med påskriset. Företagaren är enligt Skatteverket inte registrerad som arbetsgivare och har inte betalat skatt och arbetsgivaravgifter. Han hävdade att han fått tillstånd att plocka ris av kommunen och betalade för det.

Arbetarna samlade in stora mängder björkris som skulle bindas till påskris. De arbetade svart eftersom företagaren inte är registrerad som arbetsgivare. Foto: Henrik Andersson

Gunnar Swärdh medgav att han kände mannen och att han sagt ja när han ringt och frågat om han fick plocka påskris, men förklarade att han bara menat att allmänheten fick plocka påskris för eget bruk. Anslag om detta finns också uppsatt i området. Någon betalning har det enligt Gunnar Swärdh inte varit tal om.

Efter Frilagts artikel åkte Gunnar Swärdh ut till området för att se hur det såg ut. Enligt Mats Svensson hittade han inga risplockare.

”Minns inte”

Tekniske chefen Mats Svensson minns inte rättegången och säger att han bett Ronny Nilsson utreda risklippningen, men det förnekar Ronny Nilsson. Foto: Lotta Persson

Mats Svensson minns inte rättegången 2012 om den storskaliga mossplockningen på Hovdala, trots att det var ett ovanligt fall som uppmärksammades i media över hela landet och en av hans medarbetare var kallad som vittne.

– Jag känner inte igen att Gunnar var kallad till rättegång, säger han.

Kommunen ska ha godkänt att företagaren plockade både ris och mossa innan plockningen på Hovdala polisanmäldes av Hibab.

– Jag minns inte och det säger jag inte för att skylla ifrån mig, säger Mats Svensson.

Borde det inte ringt någon varningsklocka när den här företagaren hörde av sig och ville plocka ris?

– Jo, det kan man väl tycka. I och för sig hade det inte gjort något om allt ris plockades bort.

Men svart arbetkraft gillar Mats Svensson inte.

– Det här borde ha diskuterats av politikerna innan det godkändes. Det har inte gjorts, säger han.

Han reagerar när han får veta att det blev en fällande dom mot företagaren 2012.

– Då bör man dra öronen åt sig.

Mats Svensson säger att han bett Ronny Nilsson, avdelningsschef för gata och park där naturförvaltarens tjänst ingår, att utreda ärendet.

”Inget vi vet”

– Det har han inte bett mig göra. Men vi vill egentligen bara bli av med riset, säger Ronny Nilsson.

Betyder det att ett privat företag kan exploatera området och tjäna pengar på det med hjälp av svart arbetskraft, med kommunens godkännande?

– Det kanske inte är så lyckligt, men det är inget vi vet, säger Ronny Nilsson.

Det säljs ju, det finns bilder.

– Det vet inte vi något om.

Men Gunnar Swärdh vet ju vem företagaren är och har godkänt att han plockar ris.

– Det tycker jag inte är bra, säger Ronny Nilsson.

Samma företagare har tidigare dömts för stöld av mossa på Hovdala och Gunnar Swärdh har vittnat i rättegången. Borde han inte ha reagerat när samme person vill plocka ris?

– Det är inte rätt. Men det är en nyhet för mig.

Han hänvisar till att Gunnar Swärdh varit ute och tittat.

– Då trodde jag att det var utagerat, säger han.

Mats Svensson sa i förra veckan till Frilagt att det kan bli aktuellt att polisanmäla företagaren. Det har Ronny Nilsson inte hört talas om.

– Nej, det har vi inte pratat om, men det är mycket annat nu. Det här har inte haft tillräcklig prioritet, säger han och förklarar att personalen haft annat att göra på grund av coronaviruset.

När Frilagt ifrågasätter det går han till motangrepp.

– Tycker du att påskriset är viktigare än coronaviruset? frågar han.

Mossa i exploateringssyfte

Företagaren dömdes till villkorlig dom och 50 dagsböter för stöld av mossa, enligt domen “i relativt stor omfattning i exploateringssyfte med friläggning av stora jordytor som följd”. Hässleholms tingsrätt fann det utrett att plockningen medfört skada på marken och att återväxten skulle ta flera år.

Företagaren hävdade att han trott sig ha haft samtycke av markägaren eftersom Hibab är ett kommunalt bolag och han tidigare fått godkännande av Gunnar Swärdh att plocka påskris och mossa på kommunens mark. Denna gång hade han inte frågat för han hade ont om tid, men trodde att Gunnar Swärdh skulle gett tillåtelse eftersom han alltid gjort det.

Gunnar Swärd bekräftade att företagaren vid ungefär fem tillfällen fått tillstånd att plocka bland annat mossa på kommunens mark.

Polisanmälan gällde ett område på 250 kvadratmeter, men bara 30 lådor kunde styrkas. Företagaren dömdes att betala knappt 1 500 kronor till Hibab i skadestånd, vilket skulle motsvara värdet av mossan i handeln. Det var grönmossa som skulle användas till bland annat julgrupper.

Frilagt har förgäves sökt Gunnar Swärdh och lämnat meddelande, men han har inte återkommit. Klockan 13.25 på torsdagen meddelade hans telefonsvarare att han är tillbaka på tisdag.

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-10 Svartarbetare samlar påskris i stor skala på kommunens mark

2020-03-12 Storskalig plockning av påskris kan polisanmälas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se