torsjö live vers2

Corona kan ge tid att se arbete i ett vidare perspektiv

Corona kan ge tid att se arbete i ett vidare perspektiv

INSÄNDARE. Många av oss är i spåren av Corona ”arbetsbefriade”. Andra åter är ofrivilligt isolerade och saknar normala sociala kontakter. Nämnas i detta sammanhang ska den stora grupp som våra pensionärer utgör. Nu har de åtgärder experter och politiker genomför i skuggan av Corona fått och förväntas få stora konsekvenser och bland annat resultera i massarbetslöshet.

Måhända ges nu tid för många av oss att fundera kring mänskliga aktiviteter såsom exempelvis ”arbete” ur ett vidare perspektiv, måhända också ett filosofiskt sådant.

Författaren Paul Lafarque född den 15 januari 1842 i Santiago de Cuba på Cuba, död den 26 november 1911 i Draveil i Frankrike skrev 1883:
”Den blinda vanvettiga och mördande kärleken till arbete förvandlar den befriande maskinen till ett redskap som gör fria människor till slavar.”

Med detta som bakgrund tycks bara övertidsarbetet i Sverige motsvara 100 000 arbetstillfällen. Lägg då till att en sänkning av arbetstiden skulle kunna ge ytterligare 100 000! Problematiken kring arbetslöshet och olika frågeställningar kring denna kan i den situation vi nu står inför knappast komma som en överraskning för våra politiker.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ny teknologi med våldsam ökning av produktiviteten har inte lett till att vi idag arbetar mindre. Politiker och andra förståsigpåare menar tvärtom att vi måste arbeta mer, pensionsåldern höjas och så vidare!

Nyttan av det arbete de rikaste i Sverige uträttar kan ifrågasättas, i synnerhet som de innehar 40 procent av den totala förmögenheten. Detta utgör måhända det verkliga problemet, inte de arbetslösa, sjuka eller andra svaga grupper som till och från av vår politikeradel och andra sägs utgöra ett problem.

Alla de sjukvårdsbiträden, städare, småbönder med flera som utför ett verkligt och meningsfullt arbete har av någon anledning dom lägsta lönerna.

Tillbaka till Corona och smittspridningen så sägs denna ha utvecklats till en pandemi. Socialstyrelsen har definierat en pandemi enligt följande: ”En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land”. Definitionen kan vi ta del av på Wikipedia.

Nå nu ska i detta allvarliga sammanhang också beaktas den explosionsartade ökningen av jordens befolkning, den fortsatta urbaniseringen och den till synes orubbliga tron på ökad konsumtion och ohämmad ekonomisk tillväxt.

Måhända finns ett svagt hopp om att vi alla inklusive politiker och makthavare nu i allvarets stund förmår se att en fortsatt ökning av jordens befolkning och därmed en hänsynslös rovdrift på jordens resurser inte längre är möjlig.

Till sist Erich Fromm:
– Vi vet, att fattigdom, ängslan, isolering riktar sig ”mot livet”; att allt som främjar frihetens sak och gynnar modet och styrkan att vara sig själv är ”för livet”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se