torsjö live

Coronaprov på äldreboenden återupptas Lägre krav på skyddsutrustning

Coronaprov på äldreboenden återupptas Lägre krav på skyddsutrustning

Coronaprovtagningen på äldreboenden i Skåne har återupptagits, här Högalidshemmet i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Bristen på provtagningspinnar inom sjukvården i Region Skåne var orsaken till ett beslut om att vårdtagare på äldreboenden under en tid inte skulle testas för coronaviruset. Det berättar Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Nu är hon glad att fler kan testas genom att det blivit bättre tillgång på pinnarna och att Region Skånes mobila provtagningsteam börjat rulla till boendena i kommunerna.

De sänkta kraven på skyddsutrustning för vårdpersonal har de senaste dagarna också slagit igenom i kommunernas omsorg.

Region Skåne har inte klarat att följa de nationella riktlinjerna om att provta inte bara personer som är inlagda på sjukhus utan även vårdtagare på äldreboenden och vårdpersonal. Trots det har pressmeddelanden varje dag skickats ut med informationen att provtagning “i dagsläget” görs på personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboende.

Enligt Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun, har personer på äldreboenden tills nyligen bara provtagits om de varit så dåliga att de lagts in på sjukhus. Men när Frilagt kontaktat Region Skåne har vi inte fått tala direkt med någon ansvarig utan enbart fått en svepande skriftlig kommentar om att provtagning visst skett på äldreboendena.

Camilla Kindahl berättar nu att det fanns ett beslut om att provtagningsutrustningen skulle prioriteras till sjukvården.

– På grund av bristen har regionens läkare beslutat att pinnarna ska användas inom slutenvården, företrädesvis. Men nu har de fått fram mer pinnar, så nu räcker de till omsorgen i kommunerna, säger hon.

Bristen på provtagningsutrustning gjorde att provtagning i sjukvården prioriterades i Skåne. Men nu har man fått fram fler testpinnar. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Region Skånes mobila provtagningsteam underlättar också provtagningen inom omsorgen.

– Tidigare var det kommunens sjuksköterskor som fick provta efter kontakt med läkare på vårdcentralen. Det ska fortfarande gå via vårdcentralen som sin tur kontaktar mobila teamet, förklarar Camilla Kindahl.

Smitta på 43 boenden i landet

På torsdagen fanns inga bekräftade fall av covid-19 inom omsorgen i Hässleholms kommun. Men de senaste veckorna har alltså nästan inga provtagningar heller gjorts. I slutet på förra veckan visade sig två misstänkta fall vara negativa.

Enligt en enkätundersökning som Sveriges Radios Ekot gjort denna vecka har 43 kommuner haft bekräftade fall på äldreboenden. Ytterligare 51 kommuner uppger att de misstänkt smitta. Även Hässleholms kommun svarade på enkäten och tillhör alltså den senare kategorin.

I början på veckan publicerade Folkhälsomyndigheten uppdaterade råd om skyddsutrustning för vårdpersonal. De innebär genom att överlåta detaljerna till regionerna ett godkännande av de sänkta krav som regionerna redan enats om. Enligt dessa är basutrustningen kortärmat skyddsförkläde, visir och handskar. Andningsskydd ska bara användas vid vissa utsatta moment, exempelvis när luftvägarna på en patient ska sugas rena från slem. Långärmade skyddsförkläden ska för det mesta inte heller behövas.

– Vi följer riktlinjerna, säger Camilla Kindahl.

Hon förnekar inte att förändringen har samband med bristen på skyddsutrustning.

– Därför ska vi säkerställa att utrustningen används när den behövs, säger hon.

Med det menar hon bland annat att långärmat bara behövs när det är risk att personalen utsätts för stora mängder kroppsvätskor. Enligt Camilla Kindahl har riktlinjerna i Skåne inte ändrats när det gäller munskydd. Däremot finns en beskrivning av hur dessa ska prioriteras vid brist. Det finns tre nivåer på andningsskydd, utifrån hur hög skyddsnivån är, och att dessa utifrån behovet ska kombineras med skyddsglasögon och visir.

Skyddsstopp på sjukhus i Göteborg

Protesterna mot förändringen har varit starka från vårdpersonal och fackförbund i hela landet. På torsdagseftermiddagen stoppade Kommunal arbetet på en avdelning på Östra Sjukhuset i Göteborg på grund av otillräcklig skyddsutrustning. Skyddsstoppet gäller en epidemiavdelning där äldre patienter med misstänkt covid-19 väntar på provsvar.

– Personal känner sig otrygg, det finns en stor fara att de smittas och blir sjuka och sen för smittan vidare, säger Kommunals ordförande i Göteborg, Christine Martilla till SVT Väst.

På Östra sjukhuset i Göteborg stoppades arbetet.

Arbetsgivaren hänvisar till de nya riktlinjerna. Arbetsmiljöverket ska nu göra en bedömning av situationen.

Enligt flera riksmedier har redan tre läkare och två sjuksköterskor i Stockholm smittats och intensivvårdats för covid-19 efter att ha arbetat med bristfällig eller ingen skyddsutrustning.

Hävdar att större kunskap
ger mindre behov av skydd

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

Ansvariga i Region Skåne hävdar, liksom Folkhälsomyndigheten, att de nya direktiven beror på ökad kunskap om när skyddsutrustning verkligen behövs. Vid en presskonferens på torsdagen konstaterade smittskyddsläkare Eva Melander att det finns en stor oro bland personalen kring hygienrutiner och skyddsutrustning.

– Jag har stor förståelse för den oron. I början visste vi inte hur viruset smittade, därför lade man sig på en väldigt hög skyddsnivå. Med tiden har vi lärt känna viruset och hur det sprids. Överdrivet användande av skyddsutrustning när det faktiskt inte behövs kan också leda till att vi arbetar fel, sa hon.

Hon betonade att smittspridningen i Skåne hittills haft en väsentligt långsammare utveckling än till exempel Stockholm. De senaste veckorna har cirka sex personer per dag bekräftats smittade i Skåne. 20 personer vårdas nu på sjukhus för covid-19, varav 12 i intensivvård och totalt 10 har avlidit.

Intnsivvårdsplatser i Stockholm
kan ta slut i helgen

I Stockholm blir krisen alltmer tydlig. Dagens Nyheter refererade på torsdagen ett internmeddelande som gått ut från chefer inom intensivvården på Karolinska sjukhuset. Enligt detta kan samtliga intensivvårdsplatser i Stockholm vara slut redan i helgen, om utvecklingen inte drastiskt avtar. Men Karolinskas högre ledning uppger att kapaciteten ser ut att räcka.

I Stockholm kan intensivvårdsplatserna ta slut i helgen.

Enligt internmeddelandet har behovet av intensivvårdsplatser ökat drastiskt den senaste veckan och räcker inte till, trots en kraftig utbyggnad. För att klara utmaningen måste ytterligare platser öppnas, bemanningen glesas ut och hårdare prioriteringar göras.

– Vi kommer att behöva avsluta intensivvård på ett stort antal patienter som vi i normalt läge och med obegränsade resurser fortsatt skulle ha vårdat, står det enligt DN i meddelandet.

Karolinska har på ett par veckor byggt ut antalet intensivvårdsplatser från 38 till 130.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se