torsjö live vers2

Har vi inte rätt att skydda oss själva mot smitta?

Har vi inte rätt att skydda oss själva mot smitta?

INSÄNDARE. Vem avgör vilka som ska veta och inte veta vilka som är smittade av corona i den egna kommunen? Patientsäkerhet? Vems patientsäkerhet? Vems sekretess? Ska det vara ett fåtals privilegium att veta vilka som bär på coronasmitta i Hässleholm? Så att dom vet att skydda sig själv och sina nära?

Om jag hade blivit smittad hade jag berättat för alla. Jag hade satt ut det offentligt på Facebook. Tänkt efter vilka jag haft kontakt med. Var jag varit. Var jag handlat. Var jag bor. Och jag skulle sätta mig i karantän i min bostad om jag inte blir för sjuk. Detta borde vara alla medborgares plikt. Men det är det inte.

Smittskyddslagen. Lagar är till för att följas. En smittskyddsläkare har mycket stora befogenheter. Se på könssjukdomar och hiv. De som testar positivt på gonorré, syfilis och hiv är enligt lag skyldiga att uppge vilka partners de haft. Varför inte covid-19 som är kontakt- och droppsmitta? Varför i rimlighetens namn inte?

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Men jag vill betona att ingen skam vilar över dem som har olyckan att smittas av corona eller någon annan sjukdom för den delen. De människor som tar risken i samhällsviktiga yrken är modiga hjältar och varken de eller allmänheten ska sväva i ovisshet och oro. Kan inte detta vara sunt förnuft?

Bengt Jansson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se