torsjö live

Mobila team underlättar coronatest i omsorgen

Mobila team underlättar coronatest i omsorgen

För att underlätta provtagning av personer med misstänkt covid-19 på boenden för äldre och funktionsnedsatta har Region Skåne nu startat mobila provtagningsteam. Men enligt Smittskydd Skåne stämmer det inte att provtagning generellt inte skett på äldreboenden utan först vid inläggning på sjukhus, vilket Kenneth Persson, verksamhetschef i omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun, sagt till Frilagt.

Enligt ett pressmeddelande på onsdagen rullar nio bilar med provtagingsteam redan över hela Skåne. På så sätt behöver en boende inte ta sig till vården för provtagning och riskerar inte att smitta andra eller själv bli smittad om det visar sig att personen inte bär på viruset.

Malin Jystrand, sjuksköterska och Felix Kronholm, ST-läkare gör sig redo för provtagning för covid-19 på ett boende i Malmö.Med sig har de provtagnings- och skyddsutrustning. Foto: Region Skåne

– Det är där vi har våra mest sköra och utsatta. Det är viktigt att vi inte utsätter dem för några risker, säger Marie Olsson, verksamhetschef för de mobila teamen, i pressmeddeladnet.

Även mobil tandvård införs nu för personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som behöver akut tandvård. Den mobila akuta tandvården ges i hemmet hos personer som inte har möjlighet att besöka den tandvårdsenhet i Malmö som är särskilt anpassad för att ta emot patienter med covid-19. För den som är frisk hänvisar Folktandvården till nio tandvårdsenheter i Skåne. Fram till den 30 juni erbjuds även där endast akut tandvård.

Frilagt har sedan den 23 mars försökt få en kommentar från smittskyddsläkare på Region Skånes smittskydd om varför äldreomsorgen i Hässleholms kommun fått besked om att vårdtagare på äldreboende inte provtas förrän de är så dåliga att de läggs in på sjukhus. Enligt pressekreterare Jimmy Gottfridsson har smittskyddsläkarna inte tid för intervjuer utan ger skriftliga svar. Den 25 mars mejlar han ett svar från en icke namngiven person på Smittskydd Skåne.

– Provtagningsindikationerna har inte ändrats utan det är fortfarande så att misstänkta fall på äldreboende är indikation för provtagning. Det står också att provtagning skall ske i samråd med ansvarig läkare. Hur många prover som tas inom äldrevården har vi inga siffror på. Det arbetas på att kunna underlätta för provtagning på äldreboenden, skriver Smittskydd Skåne.

Det som avses med att underlätta provtagning på äldreboenden är just de mobila teamen.

På onsdagen skickar Frilagt nya frågor om riktlinjer för provtagning, provtagningskapaciteten, de mobila teamen, tester av vårdpersonal och riktlinjer för skyddsutrustning. Jimmy Gottfridsson svarar att frågorna ska skickas vidare till Region Skånes covid-19-stab och smittskyddsläkarna där för hantering.

– Men deras arbetsbelastning är hög med väldigt många frågor och de gör precis som du sina prioriteringar. Därför kan vi i nuläget inte utlova skyndsamma svar, skriver han.

Han hänvisar också till Region Skåne presskonferens i Malmö imorgon, torsdag, klockan 10. Den sänds på https://www.facebook.com/regionskane/

Berit Önell

Läs mer:

2020-03-20 Ingen provtagning på äldreboenden och brist på skyddsutrustning

2020-03-26 Kommunen tillverkar egna visir till omsorgen

2020-03-30 Testade på äldreboende hade inte coronavirus

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se