torsjö live

Ingen provtagning på äldreboenden och brist på skyddsutrustning

Ingen provtagning på äldreboenden och brist på skyddsutrustning

Ingen provtagning för coronavirus sker på kommunens äldreboenden utan enbart på personer som är så sjuka att de läggs in på sjukhus. Det leder till ännu större behov av skyddsutrustning, som det är stor brist på, för personalen på äldreboendena, här Högalidshemmet.

Vårdtagare på Hässleholms kommuns äldreboenden provtas inte om de visar symptom på coronasmitta. Region Skåne har sagt att äldreboenden ska prioriteras, men bristen på provtagningsutrustning gör att bara de som läggs in på sjukhus testas. Verksamhetschef Kenneth Persson förklarar att omsorgspersonalen måste hantera alla vårdtagare med luftvägssymptom som coronasmittade. Men samtidigt håller personalens skyddsutrustning på att ta slut.

– Det är ett jätteproblem. Det vi har räcker några dagar. Vi fortsätter att jaga. Vi hittade 100 typgodkända andningsmasker på en byggfirma, berättar Kenneth Persson.

Omsorgschef Anneli Larsson säger att det nu också börjar bli brist på personal i omsorgen.

Region Skåne har utifrån nationella rekommendationer flera gånger ändrat rutinerna för coronaprovtagning. Under en tid testades personer som rest i de först drabbade länderna, bland annat Italien, och smittspårning gjordes kring dessa. Sedan skulle personal inom sjukvård och omsorg, vårdtagare på äldreboenden och personer som var inlagda på sjukhus med allvarliga luftvägssymptom provtas. På tisdagen upphörde provtagningen av vårdpersonal, men ingen har sagt att äldreboendena skulle prioriteras bort.

– De ska vara jättesjuka om de ska provtas, de måste sjukhusvårdas, säger Kenneth Persson.

Region Skåne provtar inte längre misstänkt coronasmittade på äldreboenden. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Han förklarar att det är viktigast att sjukvården vet om en person är smittad av coronaviruset eller inte.

– Om det är corona görs vissa åtgärder i behandlingen på sjukhus. Men vi ger samma behandling vid luftvägssymptom, oavsett om det finns diagnos på coronavirus eller inte, säger han.

Extra noggrann hygien krävs för att minska risken för smittspridning.

– Vi får förhålla oss till det och vara försiktiga med alla som har symptom. Vi vill verkligen inte ha spridning inom äldreomsorgen, säger Kenneth Persson.

Men då behövs skyddsutrustning. Vid misstänkt coronasmitta ska omsorgspersonalen skydda sig mot stänk från hostan genom att använda andningsskydd, visir eller glasögon och långärmade skyddsrockar, utrustning som annars sällan behövs.

Kenneth Persson gjorde nyligen en större beställning av sådant.

– Vi fick delar av skyddsutrustningen vi beställde, men inte allt, berättar han.

Stor brist på munskydd och visir

Han säger att det är speciellt stor brist på munskydd, skyddsglasögon och visir. Problemet är nationellt.

– Det som finns tillgängligt prioriteras till provtagningsställen coh vårdavdelningar för sjuka. Vi har fått vara kreativa och letat på den övriga marknaden efter det vi saknar och har lyckats samla på oss tillräckligt av det vi behöver för att klara oss i några dagar, förklarar Kenneth Persson.

Han säger att omsorgsförvaltningen är överallt och letar och köper upp mindre mängder där det finns, exempelvis när 150 andningsmasker fanns kvar hos en leverantör eller när en byggfirma hade några av rätt sort. Men han säger att de är av klassen FFP2, inte FFP3 som står emot virus. Bedömningen är att det ska räcka eftersom coronaviruset räknas som en droppsmitta som inte är luftburen.

– Vi har skickat signalen till de centrala myndigheterna att de måste lösa detta. Annars kan vi inte lösa vårt uppdrag. Vi har inte en chans, säger Kenneth Persson.

I ett senare skede, om det inte finns tillräckligt med sjukhusplatser, kan äldreomsorgen också få vårda äldre med konstaterad coronasmitta.

Kenneth Persson hoppas nu framför allt att det ska gå att få loss skyddsutrustning som redan är beställd och till och med betald.

– Gränserna har stängt och en del länder släpper inte iväg någon utrustning, de har beslagtagit den för sin egen användning. Det pågår nu diplomatiska förhandlingar för att få loss den. Det är en jätteutmaning, säger han.

Inga fackliga synpunkter

Fackförbundet Kommunal har inga synpunkter på omsorgspersonalens arbetsmiljö. Åtminstone har inte Lena Lönn, ordförande i Kommunal i Hässleholm, hört något annat än att arbetsgivaren har en plan och att medlemmarna fått information.

– Varför vänder du dig till den fackliga organisationen med dina frågor? Det är arbetsgivaren som är arbetsmiljöansvarig, säger hon till Frilagt.

Anneli Larsson förklarar att organisationen inom omsorgen nu snabbt måste ändras i takt med att fler bland både personal och vårdtagare blir smittade eller sjuka.

Omsorgschef Anneli Larsson konstaterar att personalbristen inom omsorgen börjar bli kännbar. Foto: Privat

– Vi får omdisponera personalen dit den behövs mest, säger hon.

Direktiven i omsorgens pandemiplan säger att verksamheten ska delas upp i mindre geografiska områden för att minska smittspridning. Men det har redan visat sig svårt, särskilt i hemtjänsten där personal måste flyttas mellan områdena mer än vanligt på grund av att så många är sjukskrivna eller hemma för vård av barn. Det är viktigt att följa direktiven om att vara hemma vid minsta förkylningssymptom, inklusive att stanna hemma symptomfri i 48 timmar.

– Normal sjukfrånvaro handlar det inte om. Detta ger ett stort frånfall ganska omgående, konstaterar Anneli Larsson.

Dialoger har nu inletts med anhöriga om att hjälpa sina äldre och med företag som kan åta sig att köra ut mat.

Måste prioritera insatser

– Vi måste prioritera insatserna i hemtjänsten och använda andra än vårdutbildad personal till annan verksamhet, säger Anneli Larsson.

En lista finns nu över uppgifter som kan utföras av personer utan omvårdnadsutbildning.

Anneli Larsson talar om extremt hög arbetsbelastning. Hon sitter i krisledningsmöten en eller två gånger varje dag.

– Det är inte kris nu. Vi kan hantera det, men vi behöver hitta lösningar, säger hon.

Även hon talar om kreativa lösningar och nämner att restauranger erbjudit sig att köra ut mat till äldre. Det behovet är stort sedan matsalarna på äldreboendena stängt för externa pensionärer. Den som behöver hjälp att ordna mat kan ringa till kommunens växel och be att få tala med biståndshandläggare.

Anneli Larsson betonar att personalen har tydliga instruktioner för isolering och så kallad barriärvård.

– Men det är detta virus som vi inte riktigt vet hur det fungerar, säger hon.

Hon förklarar att man nu alltid kontaktar läkare om en vårdtagare får coronaliknande symptom, det vill säga luftvägsbesvär, vilket inte varit självklart tidigare.

– Nu är alla extra observanta, säger hon.

Omsorgsförvaltningen har inga siffror på konstaterade fall av covid-19 bland verksamhetens vårdtagare. Sjukvården rapporterar inte någon statistik till kommunerna.

Omfördelning av kommunal personal

Hässleholms kommun skickade på fredagen ut ett pressmeddelande om att flera verksamheter är påverkade av sjukfrånvaro. Det beskrivs inte som kritiskt i dagsläget. Dock planeras omfördelning av personal, främst till omsorgen.

– Jag hoppas att våra medarbetare har förståelse för situationen och vill ställa upp på att arbeta med andra arbetsuppgifter och på andra arbetsplatser än vad man gör i normalläget. Jag har stort förtroende för den kompetens som finns i våra verksamheter och nu måste vi kraftsamla för att klara utmaningarna tillsammans, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson i pressmeddelandet.

Planerad vård kan skjutas upp

Region Skåne meddelade på fredagen att planerad vård kan skjutas upp på grund av bristen på skyddsutrustning och personal. Syftet är också att rusta inför en förväntad ökning av covid-19-patienter.

– Region Skåne har fattat ett inriktningsbeslut om återhållsamhet med planerad vård, hette det i ett pressmeddelande.

Det betyder inte att all planerad vård ställs in, men att sjukvården får möjlighet att göra det vid behov.

Tio patienter med konstaterad covid-19 vårdades på fredagen på sjukhus i Skåne, tre av dem i intensivvård och sju i isolering.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se