torsjö live vers2

Otrygga i trygghetsboendet

INSÄNDARE. Jag bor sedan sex och ett halvt år i trygghetsboendet Pärlan och har aldrig känt mig så otrygg. Just nu när vi verkligen behövt vår trygghetsvärdinna har hon tagits ifrån oss för risken att hon skall bli smittad av corona. Hon är ersatt med diverse anslag om hur vi skall bete oss. ”Släpp inte […]

Tyrs Hovs simhall öppnar igen Taket utgör ingen risk

Det finns inga risker för personskador på grund av fukten i takkonstruktionen i Tyrs Hovs simhall i Tyringe. Därför öppnar badet igen under måndagen. Tyringe simsällskap och skolan kan återuppta sin simundervisning, åtminstone för en tid. – Tekniska förvaltningen får ta fram en åtgärdsplan och sedan får vi stänga igen under tiden renoveringen pågår. Men […]