torsjö live

Extrema tider kräver extrema åtgärder

Extrema tider kräver extrema åtgärder

INSÄNDARE. Bengt Nilsson kritiserar mig och Sverigedemokraterna i en insändare för att jag efterlyser lättnader hos banker för företag som råkat illa ut i coronapandemins spår. Rent av löjeväckande blir det när han jämför oss med Vänsterpartiet och att vi skulle ha socialistiska ideal. Inget är mer fel. Idag är dessutom politisk pajkastning och beskyllningar det sista vi behöver.

I skrivande stund vet ingen av oss hur hårt pandemin kommer att slå oss, men att vi blir slagna står redan klart. Jag är uppriktigt rädd för följderna och SD jobbar liksom många andra organisationer för att lindra följderna i mesta möjliga mån. Många företag balanserar redan nu på konkursens brant och en redan hög arbetslöshet riskerar att skjuta ytterligare i höjden. Vi har kommit överens inom politiken om ett åtgärdspaket för att underlätta för företagen att övervintra i väntan på bättre tider.

I Nsk 2/4 bad jag bankerna att se över sina möjligheter för hjälp till krisdrabbade företag. Inte sällan har småföretagare stora lån att brottas med vilka blir övermäktiga när konjunkturen viker av helt oväntade orsaker. Resultatet kan bli konkurs och personliga tragedier. För att inte tala om biverkningar av uteblivna skatteintäkter i en tid när offentlig sektor har stora behov. Bankerna har en chans att hjälpa till här liksom de själva tidigare fått hjälp av skattebetalarna när tiderna varit svåra. Bankstödsnämnden räddade flera krisande banker under problemtider i mitten på nittiotalet.

Oavsett hur detta stöd kommer gestalta sig betyder det mycket i tider när vi alla måste hjälpas åt. Varje företag som kommer igenom coronakrisen betyder framtida arbetsmöjligheter och skatteintäkter. Minst lika viktiga som företagen är naturligtvis alla människor som jobbar där, och betalar skatt.

I dessa tider går mina tankar också till all personal och anställda i både privat och offentlig sektor som jobbar på som vanligt för att samhället ska fungera trots den extrema situation vi befinner oss i. Alla är lika viktiga och vi kommer att ta oss igenom krisen tillsammans

Hanna Nilsson
Kommunalråd (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se