torsjö live vers2

Häktad för mordbrand vill ha ersättning

Häktad för mordbrand vill ha ersättning

Branden totalförstörde snabbt godmagasinet intill järnvägen i Hässleholm. Foto: Jonathan Önell

En av de ynglingar som misstänktes för att ha orsakat storbranden i Hässleholm förra året vill nu ha ersättning för tiden i häktet. Som skäl anges att han upplevde frihetsberövandet som fruktansvärt och att han dessutom tvingades fira sin 16-årsdag i häktet.

Branden i ett godsmagasin i Hässleholm 14 augusti 2019 fick stora konsekvenser. Bortsett från att byggnaden brann ner till grunden, fick även järnväg och kontaktledningar stora skador. Följden av branden blev att de allmänna kommunikationerna påverkades för uppskattningsvis 680 000 resenärer i cirka en veckas tid.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

En grupp ungdomar misstänktes för att ha orsakat branden, men det gick inte att bevisa vems cigarettfimp det var som antände byggnaden. 16-åringen, som nu begär ersättning för häktningstiden, samt de fyra övriga ungdomarna dömdes dock för olaga intrång i byggnaden. Pojken häktades, mot sitt nekande, den 4 oktober 2019 på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand tillsammans och i samförstånd med andra. Den 18 oktober hävdes häktningen, men misstankarna kvarstod till 19 december.

Övervakningsfilmen visar hur ungdomarna klättrar ner på järnvägsspåret för att ta sig in i godsmagasinet före branden. Foto ur förundersökningen

16-åringen vill därför att JK utger en skälig summa för lidande under tiden han suttit häktad och anhållen. Häktningstiden upplevdes som fruktansvärd och frihetsberövandet innebar en inskränkning i pojkens personliga frihet. Det fanns ingen möjlighet att förmedla sig med omvärlden, och därför inte heller med föräldrarna. Den häktade pojken tvingades också fira sin 16-årsdag frihetsberövad. Branden har varit flitigt omtalad i media och många rykten har uppstått. Därför har han under och efter häktningen varit synnerligen oroad för vilka följder det kommer att få för honom, men även för hans familj. Pojken yrkar också ersättning för ombudskostnader.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se