torsjö live

Covid-19 konstaterat i omsorgen

Covid-19 konstaterat i omsorgen

Det finns nu minst ett konstaterat fall av covid-19 inom omsorgsverksamheten i Hässleholms kommun. Det berättar kommunen i ett pressmeddelande sent på onsdagseftermiddagen.

Antalet kan jag inte gå in på med hänvisning till patientsekretessen, säger omsorgschef Anneli Larsson till Frilagt.

Anneli Larsson, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

Anneli Larsson säger att hon fick informationen på tisdagen. När Frilagt frågar varför patientsekretessen skulle hindra att hon uppger antalet smittade säger hon att det är vad Smittskydd Skåne bestämt.

– Det är de direktiven vi har att gå efter, säger hon.

Andra kommuner och regioner i landet gör dock en annan tolkning av lagen.

Anneli Larsson berättar att direkt berörda personer är informerade för att kunna vidta rätt åtgärder. Det gäller främst personal, men även andra som finns i en smittad persons närhet.

– Det ser väldigt olika ut för olika personer, säger Anneli Larsson.

Smittspårning kommer inte att göras kring smittade inom omsorgen i Hässleholms kommun.

– Smittspårning görs inte längre, säger Anneli Larsson.

Dock är covid-19 klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det innebär bland annat att behandlande läkare vid bekräftade fall ska göra anmälan till smittskyddsläkare, ge förhållningsregler och smittspåra. Men omfattningen av smittspårningen avgörs efter individuell bedömning, enligt Region Skånes smittskyddsblad, interimistisk version, daterad på onsdagen, den 8 april.

Anneli Larsson säger att omsorgsförvaltningen har beredskap för att ta hand om smittade av coronaviruset och förhindra smittspridning.

– Att vi har fall av covid-19 förändrar inte vårt arbete i stort – vi har förberett oss för att hantera denna situation, säger hon.

Som tidigare är det besöksförbud på omsorgsförvaltningens boenden. 

– Jag förstår att man som anhörig kan känna oro, och besöksförbudet påverkar oss alla. Utöver besöksförbudet arbetar vi dock för att hålla kontakten med anhöriga enligt vanliga rutiner och vi hjälper även till med digitala möten så långt det är möjligt. Vårt gemensamma mål är att minska smittspridningen för att skydda våra riskgrupper, säger Anneli Larsson i pressmeddelandet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se