torsjö live vers2

Covid-19 minskar aktiviteter vid daglig verksamhet

Covid-19 minskar aktiviteter vid daglig verksamhet

Aktiviteter och utflykter på daglig verksamhet begränsas av covid-19. Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndighetens direktiv för att minska smittoriskerna. Deltagare som är friska och utan symptom kan närvara på daglig verksamhet. Nya tester visar dock att man kan vara covid-19 positiv utan att ha symptom.

– I Hässleholms kommun kan deltagare som är symptomfria gå till daglig verksamhet. Deltagare som känner av feber, halsont, huvudvärk, hosta med flera symptom ska stanna hemma och undvika alla slags sociala kontakter, skriver enhetschef Ann-Charlotte Krüger, som svar på en fråga till omsorgsförvaltningen.

– I nuläget är redan en del deltagare hemma på grund av symptom eller att de tillhör någon riskgrupp eller är oroliga för att bli smittade, skriver Ann-Charlotte Krüger.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Hon berättar också att handledarna förklarar för deltagarna hur viktigt det är med god hygien, att hålla avstånden till varandra samt att endast ett fåtal personer bör vistas i samma rum.

Den 17 mars togs ett beslut om att, bortsett från promenader, begränsa aktiviteter för deltagarna, som sker utanför verksamheten. Deltagarna ska till exempel inte besöka badhus, åka på utflykter där vistelse inomhus förekommer eller äta och fika i offentliga miljöer. Uppmaningen är att hitta aktiviteter i den egna verksamheten och att gå ut och promenera.

Varannan plats i bussarna

Efter nya riktlinjer från vecka 14 ska varannan plats i bussarna, som används av handledare och deltagare, stå tom för att avstånd ska kunna hållas. Även för transporter som Röke Buss och Vittsjö Taxi utför har åtgärder vidtagits. Dialog har förts med respektive bolag, och åtgärder gällande avstånd mellan passagerarna har vidtagits. Antalet personer som åker samtidigt i bussarna begränsas därför.

– Vi vet att daglig verksamhet fyller en viktig funktion för många av våra deltagare, så därför så är vi mycket noggranna med att vidta nödvändiga åtgärder så att covid-19 inte ska spridas i våra verksamheter. Vi ser att det är av yttersta vikt att vi kan hålla daglig verksamhet öppen så länge det är möjligt, skriver Ann-Charlotte Krüger.

Ovanstående riktlinjer gällde den 3 mars, har det skett någon förändring sedan dess?

– Nej, det har inte skett någon förändring sedan dess, säger Ann-Charlotte Krüger.

Smittad sjukhuspersonal utan symptom

SR Ekot rapporterar idag, den 8 april, om Thorax operationsavdelning på Linköpings universitetssjukhus. Efter att avdelningen haft sjuka i covid-19 beslutades det att alla skulle testas.

Ungefär hälften av personalen som testades var smittade med covid-19. Mellan fem och tio av dessa var helt symptomfria, eller hade mycket lindriga symptom.

– Det blir allt mer uppenbart att sjukdomen har ett enormt spann i symptombilden. Det stärker att vi måste beakta den sociala distanseringen, vi måste beakta basala hygienrutiner och att milda symptom är mycket mycket viktiga att uppmärksamma, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten till SR Ekot.

Hur ser du på att covid-19 kan smitta utan symptom?

– Det kan jag inte svara på, säger Ann-Charlotte Krüger.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se