torsjö live

Vårdcentraler kan ge misstänkt coronasmittade andningshjälp

Vårdcentraler kan ge misstänkt coronasmittade andningshjälp

Personer med misstänkt covid-19 kan få andningshjälp på vårdcentral om de inte är så illa däran att de behöver vara inlagda på sjukhus.

– Man försöker hålla de patienter som inte är så sjuka ifrån sjukvården så mycket man kan, det är bättre att de stannar i hemmet så länge de kan, säger Carin Erlandsson, enhetschef på Vänhems vårdcentral i Hässleholm.

Vårdcentralen har sedan några veckor tillbaka en separat ingång för patienter med misstänkta infektioner.

Provtagning görs i dagsläget enbart på äldreboenden och patienter som är inlagda på sjukhus.

– Vi har en del patienter som kommer hit och inte har konstaterad covid-19, men har andningsbesvär, säger Carin Erlandsson.

Vänhems vårdcentral kan ge andningshjälp till misstänkt coronasmittade som inte är så dåliga att de behöver vara inlagda på sjukhus. Foto: Berit Önell

Den separata ingången till vårdcentralen är inte avsedd enbart för covid-19 utan för alla patienter med infektioner som skulle kunna smitta andra patienter eller personal. Det kan till exempel vara ett barn som har öroninflammation.

– Vi gör allt för att säkerställa att patienterna är trygga och inte utsätts för någon smittorisk. Därför har vi delat upp lokalerna i två delar på vårdcentralen. När patienten kommer in möter personalen i entrén och frågar om det finns symptom på luftvägsinfektion med mera. Därefter slussas patienten in till läkare, provtagning eller vad det kan gälla, förklarar Carin Erlandsson.

Hon berättar också att många besök kan lösas via att doktorn ringer upp patienten.

Rådet till den som misstänkter covid-19 är nu att ringa antingen till 1177 eller sin vårdcentral. Någon särskild regel om karantän finns inte.

– Den allmänna rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som har symptom ska hålla sig på sin egen kammare och inte vara ute bland folk. Den som behöver hjälp kan rådgöra med sin vårdcentral. Sjukhusen tar emot om det behövs, annars försöker vi hjälpas åt här. Det är ju en pandemi, vi försöker lösa situationen på det viset, säger Carin Erlandsson.

Hon betonar att det inte är något speciellt för Vänhems vårdcentral, utan lika för alla vårdcentraler i Region Skåne.

– Varje vårdcentral har ansvar för de personer som är listade där, säger hon.

Vänhem har 12 000 listade patienter.

Många andra än patienter med covid-19 kan ha behov av andningshjälp, exempelvis på grund av astma. På Vänhem finns utrustning för att underlätta andning med både inhalator och syrgas.

– Men de som verkligen behöver behandling för covid-19 skickas till sjukhus, säger Carin Erlandsson.

Hon kan inte säga hur många med misstänkt covid-19 som fått hjälp på vårdcentralen.

– Men det är inte speciellt många. Budskapet är i första hand att de ska försöka hålla sig hemma och om de blir väldigt dåliga hänvisar vi till sjukhus, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se