torsjö live vers2

Vad vi vet och inte vet

Vad vi vet och inte vet

INSÄNDARE. Vad vi ”vet” är att vi kommit till jorden utan egen förskyllan och medverkan. Vad vi också vet att när vi ur moderlivet skrikande kom till jorden fick vi en följeslagare vid namn döden. Tillåts denna vår oundvikliga följeslagare och dennes aktiviteter såväl i låg som hög ålder ta alltför stor ”underliggande” plats i såväl i våra enskilda som i våra samhälleliga liv?

Vad vi inte vet, väl på plats här på jorden, är vad framtiden har i sitt sköte. Detta har vi sannerligen fått bekräftat i dessa av rådande pandemi präglade dagar!

Själv tillåter sig undertecknad ställa frågan om min älskade hustru Hanna, som 62 år gammal lämnade jordelivet i april det år som gått, ändå inte i något avseende kan sägas ha besparats det vi nu står inför. Detta i ”någon slags” positiv bemärkelse. Själv slog det mig under hennes sjukdomstid att jag, med tanke på att jag inom en snar framtid fyller 80 år, borde varit den som först lämnade jordelivet. Mitt fantastiska liv tillsammans med Hanna och alla andra nära och kära kan måhända vid denna ålder ses som i någon bemärkelse fullbordat.

Nu tycks från samhällets sida råda en stor oro för oss äldre och den belastning vi kan tänkas utgöra för sjukvården om vi drabbas av omtalade virus. Vi pensionärer en tidigare ur många aspekter åsidosatt grupp är nu föremål för samhällets intresse. Naturligtvis är den omsorg om våra äldre vi nu ser uttryckas i många stycken behjärtansvärd. Denna ska dock också ses med bakgrund av den undanskymda roll våra pensionärer tidigares fått spela. Några exempel som undertecknad tidigare påpekat är den urusla representation i riksdagen våra 65-plussare har. En annan aspekt är Sveriges alla fattigpensionärer.

Nå, nu tror jag mig veta att många av oss som nått mogen ålder har en ska vi kalla det ”sansad syn” på denne livets ständige följeslagare som ovan nämnts. Detta sagt som tröst för våra vid makten sittande barn och barnbarn i en värld som ständigt bjuder på nya överraskningar.

Till sist några rader att fundera kring:
– Vetande skulle kunna sägas vara en riktig mening jämte åtföljande förklaring…
Denna förklaring ska måhända regisseras av den som nått mogen ålder med bibehållet öppet sinnelag.-

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se