torsjö live vers2

Snart tillfällig endurobana på Hässleholm Nord

Snart tillfällig endurobana på Hässleholm Nord

Hässleholms kommun avser att anlägga en endurobana på Hässleholm Nord inom kort.

Den ska dock bara vara tillfällig till dess att en permanent bana kan tas i bruk. Men många boende i Stoby protesterar.

Hässleholms kommun planerar en endurobana vid Hässleholm Nord. Många som bor i Stoby är starkt emot detta, och anser att FMCK kan köra på Hovdalaområdet som de gjort förr.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
En tillfällig endurobana på Hässleholm Nord kan snart bli verklighet för FMCK som varit utan bana sedan länsstyrelsen stoppade körningen på Hovdala förra sommaren. Foto: Urban Önell

– Skjutbanan kan vi tyvärr inte göra så mycket mer åt, den finns redan, men endurobanan måste stoppas. I Stoby bor det cirka 750 personer som kan störas av detta. I Ljungdala bor kanske ytterligare 700 personer som kan störas som är cirka 600- 700 m från banan.

– Varför överföra ett miljöproblem till ett område där det finns betydligt fler boende som kan störas av en sådan aktivitet, undrar en av de boende i Stoby, i ett brev till Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun svarar att enduroverksamheten flyttar från Hovdala, vilket medför en minskad bullerpåverkan på omgivningen. Detta ökar Hovdalas potential att även i framtiden utvecklas som turistmål och rekreationsområde.

När planerar ni att den nya banan ska tas i bruk?

– Det hänger på när miljötillstånden är klara. säger Victor Bernhardsson, exploateringsingenjör på tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen vill poängtera att endurobanan på Hässleholm Nord är tänkt som en tillfällig lösning. Ett förslag till permanent plats är Tyringe 2:72, vars ägare är en stiftelse. Denna stiftelse kan endast avyttra mark genom byte och ej genom försäljning.

När tror du att ni funnit ett markområde för en permanent endurobana, antingen Tyringe 2:72 eller något annat som kan passa för verksamheten?

– Det vet jag inte. Vi har inte påbörjat arbetet med flytten till permanent bana än, säger Victor Bernhardsson.

Henrik Andersson

Läs mer:

2020-02-28 Kommunen fixar två motorbanor till FMCK

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se