torsjö live vers2

Kommunen fixar två motorbanor till FMCK

Kommunen fixar två motorbanor till FMCK

Hässleholms kommun arbetar nu på två fronter för att hjälpa enduroklubben FMCK att hitta en ny plats för en motorbana. Dels pågår förberedelser för en tillfällig lösning på kommunägda Hässleholm Nord. Dels har tekniska nämnden beslutat ge sina tjänstemän i uppdrag att hitta en lämplig affärsuppgörelse för en ny bana på den plats utanför Tyringe som var aktuell för ett par år sedan. Men SD hoppas fortfarande att FMCK på sikt ska kunna flytta tillbaka till Hovdala.

FMCK står utan bana sedan miljökontoret den 30 augusti 2019 meddelade att körning på Hovdala var förbjuden. Förbudet hade dock gällt sedan den 30 juni då dispensen gick ut eftersom kommunens beslut om förlängning överklagats till länsstyrelsen. FMCK förlorade sedan i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
FMCK får sedan i somras inte köra enduro på Hovdalaområdet. Men nu är två nya banor på gång, en tillfällig och en mer långsiktig. SD hoppas dock på sikt kunna hjälpa klubben tillbaka till Hovdala genom att riva upp den fördjupade översiktsplanen. Foto: Urban Önell

Den mark som nu är aktuell är en del av det större område nära Lilla Torsjö som föreslogs 2018 men avfärdades eftersom en politisk majoritet då hellre ville verka för att banan på Hovdala skulle vara kvar. Det har aldrig funnits något miljötillstånd utan bara en tillfällig dispens eftersom Hovdala är utpekat som bullerfritt område, det finns sällsynta fladdermöss där och flera vandringsleder korsar eller tangerar banan.

Marken vid Tyringe är en grustäkt som ägs av en stiftelse, OD Krooks donation, och kan därför inte säljas.

Enligt tjänsteskrivelsen inför tekniska nämndens sammanträde på torsdagen är ett alternativ ett markbyte. Det skulle antingen ske mot ett likvärdigt objekt eller att kommunen betalar en mellanskillnad, något som i så fall kräver ett separat politiskt beslut. FMCK skulle sedan kunna arrendera marken av kommunen.

En annan möjlighet är att klubben arrenderar direkt av stiftelsen. Tekniska förvaltningen hjälper då föreningen att upprätta ett arrendeavtal.

Ulf Berggren (SD), vice ordförande i tekniska nämnden.

Ulf Berggren (SD), vice ordförande i nämnden, säger dock bestämt att hans parti inte kommer att gå med på något markbyte.

– Vi har en annan plan. Efter nästa val hoppas vi kunna lyfta den fördjupade översiktsplanen igen och göra det möjligt för FMCK att köra på Hovdala, säger han.

SD vill därför hellre ha ett arrendeavtal med stiftelsen. Enligt Ulf Berggren finns inte heller något politiskt intresse från andra partier att byta till sig den mark söder om Tyringe som erbjudits.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna varken mark eller lokaler till en förening. Men här anser politikerna att det finns skäl att hjälpa till.

– FMCK för en tynande tillvaro just nu, säger Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Foto: Exakta Creative

I tjänsteskrivelsen lyfts barnperspektivet fram eftersom många av FMCK:s medlemmar är barn och ungdomar.

När det gäller den tillfälliga placeringen på Hässleholm Nord, det som skulle ha blivit Dryport Skåne, är inga formella beslut fattade.

– Vi pratar om det. Det är klart med servitut på tillfartsvägar och en anmälan till miljökontoret är på gång, säger Torsten Nilsson.

Avsikten är alltså att denna bana snabbt ska bli klar och fungera i väntan på den mer långsiktiga lösningen, som SD dock inte vill ska bli särskilt långvarig.

Berit Önell

Här, i en grustäkt väster om Tyringe, föreslås en ny motorbana för FMCK. Karta: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun

Läs mer:

2019-08-30 Olagligt köra enduro på Hovdala sedan den 30 juni

2019-09-05 Juristernas slutsats: Miljöchefen har rätt om motorbanan – men FMCK kan vända sig till länsstyrelsen

2019-09-05 Rekommenderar Thurn att inte delta i beslut om FMCK

2019-10-01 Länsstyrelsen sätter slutligt stopp för endurobanan

2019-10-02 Jäv har bromsat sökandet efter ny plats för motorbana

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se