torsjö live vers2

Juristernas slutsats: Miljöchefen har rätt om motorbanan – men FMCK kan vända sig till länsstyrelsen

Juristernas slutsats: Miljöchefen har rätt om motorbanan – men FMCK kan vända sig till länsstyrelsen

Kommunjurist Magnus Gjerstad hävdar att lagen visst kan ge FMCK rätt att köra på endurobanan på Hovdalaområdet i väntan på att överklagandena avgörs. På måndagen krävde kommunalråden att miljöavdelningen skulle redovisa varför den har annan uppfattning än kommunjuristen. På eftermiddagen kom svaret från Helsingborgs miljöjurister som kommunen har avtal om juridiskt bistånd med: miljöchef Sven-Inge Svensson har rätt – det är olagligt att köra på banan. Kommunen kan inte göra något åt det, däremot kan FMCK vända sig till länsstyrelsen och begära att dispensen ska gälla interimistiskt medan överprövningen pågår.

Många har varit upprörda över att FMCK tvingades stoppa endurokörningen på Hovdala, vilket Frilagt var först med att berätta. Det skedde i torsdags efter ett mejl från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som upplyste om att körningen sedan den 30 juni var olaglig eftersom politikernas beslut om fortsatt dispens hade överklagats och därför inte gällde. FMCK stängde omedelbart banan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Nu har juristerna sagt sitt. Miljöjuristerna i Helsingborg, som kommunen har avtal med, har tittat på ärendet och håller med miljöchef Sven-Inge Svensson om att det är olagligt att köra på Hovdalaområdet innan överklagandena är avgjorda. Foto: Urban Önell

Nu har inte bara miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) utan också kommunjuristen och kommunalråden engagerat sig och ifrågasatt tjänstemännens tolkning av lagen.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

I en mejlväxling med Kenny Hansson och Sven-Inge Svensson på fredagen hävdar Magnus Gjerstad förvaltningslagens regler om att vissa beslut kan gälla med omedelbar verkan. I detta fall hänvisar han främst till att beslutet är tillfälligt, vilket enligt § 35 är ett av tre möjliga skäl till undantag. Sven-Inge Svensson hänvisar istället till miljöbalken och menar att det krävs ett beslut av nämndens politiker för att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Magnus Gjerstad svarar att miljöbalkens paragraf 26:26 bara gäller tillsynsbeslut.

På måndagsmorgonen hölls ett möte där frågan diskuterades mellan kommunalråden, kommunjuristen och miljö- och stadsbyggnadschefen Jan Karlsson som fick i uppdrag att redovisa varför hans förvaltning har en annan uppfattning är kommunjuristen. Sven-Inge Svensson konsulterade därför miljöjuristerna i Helsingborgs stad.

Svaret från juristerna är tydligt.

– Det känns skönt att ha deras stöd, skriver Sven-Inge Svensson i ett mejl till Frilagt.

Juristerna fastslår att förvaltningslagen är underordnad speciallagstiftning såsom miljöbalken. Det innebär att nämnden kan besluta om omedelbar verkställighet, vilket i så fall tydligt bör framgå av beslutet. Om ett sådant beslut saknas gäller inte beslutet när det överklagats. I detta fall har det aldrig funnits något annat än tidsbegränsade beslut som nu alltså inte längre gäller, därför drivs miljöfarlig verksamhet olagligt om körningen fortsätter. När beslutet nu är överklagat är nämnden enligt förvaltningslagen förhindrad att göra ändringar i det.

Men juristerna förklarar också att överinstansen, det vill säga länsstyrelsen, kan besluta att det överklagade beslutet ska gälla medan överprövningen pågår, att det interimistiskt ska vara omedelbart gällande. FMCK kan vända sig till länsstyrelsen med en sådan begäran som då bör behandlas skyndsamt.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson har nu skickat svaret till Magnus Gjerstad och Jan Karlsson som ska ge kommunalråden besked. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska få information på onsdag.

Sven-Inge Svensson medger att FMCK borde ha fått information om överklagandena som kom in redan i maj.

– Varför skickade de inte bara ett mejl till oss direkt, undrar FMCK:s ordförande Stefan Eriksson.

Han tyckte att det var bäst att stänga banan omedelbart när mejlet kommit.

– Det är viktigt för oss att inte göra något olagligt, men nu har vi gjort det, utan vetskap, säger han.

Han menar att det är svårt för en förening att kunna alla lagar och regler. Men en följd av körning utan tillstånd är att försäkringarna inte gäller om det händer något.

Borde ni därför inte haft bättre koll själva?

– Jag tycker inte det. Det sista vi fick på papper från kommunen (protokollet från i april med beslutet om förlängd dispens) är det vi går efter, säger han.

Han säger att han var hoppfull efter nämndens beslut för två veckor sedan om att tillsammans med föreningen fortsätta söka efter en permanent plats för banan.

– De har bollat med oss hela tiden, ska vi få vara kvar eller inte? Vi måste få ett slut på detta. Nu trodde vi att vi hade två år på oss att titta på ett alternativ. Vårt önskemål är i första hand att vara kvar på Hovdala, i andra hand andra alternativ, säger han.

Till helgen skulle FMCK haft träningsläger för 60 – 70 deltagare. Enduroskola för knattar var också på gång och planeringen för att försöka få SM till Hovdala nästa år hade startat.

MIljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Berit Önell

Kenny Hansson (M) rasar över att banan måste stänga.

– Fruktansvärt, säger han på måndagseftermiddagen om hur ärendet hanterats.

Han hävdar han att han själv inte heller fått information.

– Jag fick reda på av FMCK att de fått mejlet från miljöavdelningen, säger han.

Sven-Inge Svensson säger att han informerade politikerna om överklagandena.

– Jag informerade nämnden vid sammanträdet i juni, det kan flera närvarande intyga. Informationen mottogs inte så muntert, förklarar Sven-Inge Svensson.

Ärendet nämns inte i protokollet.

Kenny Hansson tycker inte att det inträffade är politikernas fel.

– Jag tycker inte att vi i politiken har ett särskilt bevakningsansvar. Det är praxis att förvaltningen ger oss information om något är överklagat, säger han.

En viktig del i problematiken är att både Naturvårdsverket och kommunens översiktsplan säger att Hovdala ska vara ett tyst område. Därför är det i nuläget inte stor chans att länsstyrelsen godkänner motorbanan. Varför har ni inte ändrat översiktsplanen innan ni lovar föreningen något?

– Den håller på att skrivas om nu, säger Kenny Hansson, men vill inte svara på om politikerna lovat för mycket.

Han anser det fel att tjänstemännen avvaktat med att informera föreningen i hopp om att länsstyrelsen skulle fatta ett snabbt beslut och tycker att det gått prestige i frågan.

– Om länsstyrelsen går på de överklagandes linje är jag övertygad om att vi kommer att överklaga det beslutet till mark- och miljödomstolen, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-30 Olagligt att köra enduro på Hovdala sedan den 30 juni

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se