Gruppen-3a-328x120

Frågan om jäv skulle ha diskuterats

Frågan om jäv skulle ha diskuterats

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Paul Thurn (SD) borde ha berättat om sitt medlemskap och uppdrag i FMCK. Det anser både ordförande Kenny Hansson (M) och kommunjurist Magnus Gjerstad.

– Om jag hade känt till det skulle jag ha tagit upp och diskuterat frågan om jäv, just med tanke på hur känsligt ärendet är, säger Kenny Hansson.

Kenny Hansson visste ingenting om Paul Thurns medlemskap förrän efter besluten. Han tycker att frågan borde ha tagits upp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag har pratat med Paul om det, berättar han.

Men han tror ändå inte att det var fråga om jäv när Paul Thurn deltog i de uppmärksammade besluten om FMCK:s verksamhet på endurobanan på Hovdalaområdet. Thurn lade i mars själv också ett initiativärende om att ge föreningen förlängd dispens.

– Så vitt jag förstått på Paul är FMCK en förening med många grenar, säger Kenny Hansson.

Jäv kan tas upp i ett överklagande. Om bedömningen blir att någon som varit med och fattat beslutet varit jävig kan det upphävas av den anledningen.

– Om det är jäv skulle det vara beklagligt, säger Kenny Hansson.

Ingen av de klagande har nämnt jävsfrågan, men Magnus Gjerstad säger att den som vill kan komplettera sitt överklagande.

Även han anser att det som skulle kunna vara jäv ska tas upp i nämnden i förväg.

– Man ska tänka på att anmäla omständigheter som eventuellt skulle kunna innebära jäv så att nämnden kan ta ställning innan beslut fattas, säger han.

Vanligtvis anmäler ledamöterna själva jäv och deltar då inte i det aktuella beslutet. Andra kan också ta upp frågan och nämnden kan avgöra genom att rösta.

Enligt kommunallagen är en ledamot jävig om beslutet “angår” honom eller henne eller någon närstående eller om vederbörande har “synnerlig nytta” av beslutet.

– Bygglov på egen fastighet angår en till exempel. Synnerlig nytta kan vara att man tjänar pengar på beslutet, säger Magnus Gjerstad som dock inte kan säga exakt var gränsen för jäv går det när det gäller engagemang i en förening.

Den som är ordförande bör räknas som jävig. Det kan räcka med en annan ansvarsposition, men det är inte självklart.

– Det beror på hur engagerad man är, men bara medlemskap är inte automatiskt jäv, säger Magnus Gjerstad.

Det finns också så kallat delikatessjäv som mer allmänt handlar om att det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för ledamotens opartiskhet i ärendet.

– Det är inga jätteklara omständigheter. Det kan till exempel gälla om en ledamot är känd för att tycka illa eller bra om en part, det är lite flytande, säger Gjerstad.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-30 Olagligt köra enduro på Hovdala sedan den 30 juni

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se