torsjö live

Hässleholms vattens vd svarar

Hässleholms vattens vd svarar

Trots bildbevis hävdar Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske att det inte pumpades vatten från det förorenade schaktet bakom reningsverket i Hässleholm till Maglekärrsbäcken.

– Det pumpas inte vatten från den förorenade schakten till bäcken, svaret till miljöinspektörerna var alltså korrekt, skriver hon på måndagen i ett mejl som svar på Frilagts frågor.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten. Foto: Berit Önell

Frilagt publicerade i helgen bilder som visar att vattnet pumpades ut i bäcken åtminstone under tiden tisdag – torsdag i förra veckan. Hässleholms vattens företrädare svarade dock kommunens miljöinspektörer att det inte förekom någon pumpning till bäcken från schaktet, varken den förorenade delen eller den andra. Miljökontoret hade inte heller godkänt detta utan enbart att vatten från den “rena” sidan pumpades ut “på marken för infiltration”.

På fredagskvällen hade slangarna flyttats och vattnet leddes istället genom en container för sedimentering och infiltration, så som miljökontoret krävt under saneringen av föroreningen.

Frilagt bad Liselotte Stålhandske ringa upp och svara på ett antal följdfrågor för att reda ut begreppen. Hon hördes inte av.

Av allt att döma är hon inte uppdaterad på ärendet. Hon skriver bland annat att entreprenören Peab, som arbetar på Hässleholms vattens uppdrag, ska påbörja saneringen efter godkännande av saneringsplanen från miljökontoret. Men miljökontoret godkände saneringsplanen redan den 27 augusti.

Liselotte Stålhandske svarar i princip inte på flera av frågorna.

– Vad Peab gör inom sitt arbetsområde för att förenkla arbetet är inget vi styr över, svarar hon på frågan om varför man nu bygger en väg intill det förorenade schaktet, något som knappast förenklar saneringen av det avfall som finns under marken.

Hon har andra förklaringar till den kraftiga grumlingen av bäcken än att vatten pumpas ut från arbetsplatsen.

– Viss grumlighet har uppkommit vid inkoppling av det nya diket. För din information är det normalt att det blir grumligt vid kraftiga regn oavsett entreprenadarbete eller inte.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se