torsjö live

Rekommenderar Thurn att inte delta i beslut om FMCK

Rekommenderar Thurn att inte delta i beslut om FMCK

Kommunjurist Magnus Gjerstad rekommenderar Paul Thurn (SD), vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, att allvarligt överväga att inte vara med i handläggning av ärenden som gäller enduroklubben FMCK. Thurn är medlem i klubben och kontaktperson för dess militära gren som kör mc-ordonnanser till Hemvärnet.

Nämndens ordförande Kenny Hansson (M) sa dock vid torsdagens presskonferens att Thurn enligt kommunjuristen inte är jävig. När Frilagt ringer upp Thurn är det också det första han säger. När han får veta att Frilagt talat med Gjerstad ändrar han sig och förklarar att han tänker följa rekommendationen.

Paul Thurn har varit drivande i frågan om endurobanan och även lagt ett initiativärende om att den ska få vara kvar på Hovdalaområdet. Men han berättade inte om sitt engagemang i föreningen förrän efter beslutet om förlängd dispens i april.

Paul Thurn har varit drivande i frågan om endurobanan på Hovdalaområdet, men nu rekommenderas han att inte delta i fler beslut om FMCK på grund av jävsrisk. Foto: Urban Önell

Efter Frilagts artikel i förra veckan om jävsrisken kontaktade Paul Thurn Magnus Gjerstad för en bedömning. När Kenny Hansson vid presskonferensen berättade om den information som lämnats i arbetsutskottet nämnde han detta.

– Det anses inte som jäv, förklarade han.

Enligt Kenny Hansson gör föreningens uppdelning i en civil och en militär gren att det inte rör sig om jäv.

Men till Frilagt säger Magnus Gjerstad att Paul Thurn för säkerhets skull bör gå ut när ärenden som rör klubben behandlas.

– Det är framförallt för hans egen skull, för att det inte ska ifrågasättas om han är opartisk. Eventuellt är han inte jävig, men om det överhuvudtaget är i närheten är det alltid bäst att träda tillbaka, säger han.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Han vill inte uttala sig närmare angående om han anser att det är fråga om jäv eller inte.

– Frågan har inte väckts och inte gått till bedömning. Men det är klart att man kan diskutera när någon är medlem i en förening, samtidigt sitter han inte i styrelsen. Han har en funktion i föreningen, den har inte med enduro att göra men han kan förväntas vara välvillig till föreningen. Det är inte en helt enkel fråga att ta ställning till, det blir mest spekulationer. Men vi har sett framåt och jag har rekommenderat honom att inte vara med i sådana ärenden som rör föreningen, säger Magnus Gjerstad.

Paul Thurn säger något annat till Frilagt.

– Jag har pratat med kommunjuristen och han anser inte att det är jäv på något vis i världen. Det enda han tyckte var att jag kanske skulle ha upplyst om att jag är med i föreningen, säger han.

Sedan säger han att han om FMCK-frågor kommer upp igen ska ta upp jävsfrågan i nämnden.

– Då får nämnden avgöra om jag ska stanna kvar eller gå ut helt enkelt. Men oberoende av det, om en ersättare går in kommer den att köra samma linje. Vi har ett beslut i partiet, säger han.

När Frilagt berättar vad Gjerstad sagt ändrar han sig.

– Jag kommer nog att avträda för att slippa diskussioner, säger han.

Han förklarar att han och Gjerstad diskuterade ifall han skulle ta upp frågan i nämnden eller självmant gå ut.

– Vi diskuterade fram och tillbaka.

Han ger exempel från andra föreningar med flera grenar och menar också att enbart medlemskap inte innebär jäv, men att det nog var hans ansvarsfunktion som avgjorde.

Sedan säger han att han ska följa rekommendationen.

– Ja, ifall det kommer upp tänker jag gå, så att ingen kan säga något. Det kommer väl att bli så framöver, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-08-30 Olagligt köra enduro på Hovdala sedan den 30 juni

2019-09-02 Frågan om jäv skulle ha diskuterats

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se