Gruppen-3a-328x120

Politikerna följer miljöjuristernas tolkning Kommunjuristen tvekar

Politikerna följer miljöjuristernas tolkning Kommunjuristen tvekar

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott accepterar nu tolkningen från miljöjuristerna i Helsingborg angående endurobanan på Hovdalaområdet. Den innebär att det är förbjudet att köra på banan innan överklagandena avgjorts, om inte länsstyrelsen beslutar att dispensen ska gälla interimistiskt.

– Vi får gå på den, säger ordförande Kenny Hansson (M).

Men kommunjurist Magnus Gjerstad är fortfarande tveksam.

Miljöchef Sven-Inge Svensson informerade på onsdagen arbetsutskottet om turerna i ärendet och om juristernas utlåtande. Föreningen har också fått information.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kenny Hansson betonar att det inte är nämnden som stoppat FMCK:s verksamhet på endurobanan. Det är istället förbjudet att köra på banan på grund av att beslutet om förlängd dispens inte gäller innan det vunnit laga kraft. När miljöavdelningen upplyste föreningen om detta i förra veckan stängdes banan.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Enligt miljöjuristerna är det förbjudet att köra på endurobanan eftersom nämnden inte särskilt beslutat att dispensen skulle gälla omedelbart. De anser att det är miljöbalken som gäller i frågan och inte förvaltningslagen som enligt kommunjurist Magnus Gjerstad tidigare bedömning ger utrymme för omedelbar verkställighet i vissa ärenden även utan särskilt beslut om det. Det skulle enligt Gjerstad i så fall kunna gälla här eftersom beslutet bara gäller tillfälligt eller eftersom den krets som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden gått ut.

Magnus Gjerstad har fortfarande inte riktigt samma uppfattning som miljöjuristerna.

– Jag är inte övertygad om att vi helt kan bortse från förvaltningslagen. Juridiken är inte alltid solklar, säger han.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Han tycker dock inte att hans tolkning spelar någon roll längre eftersom föreningen kan vända sig till länsstyrelsen och kommunen inte kan ändra ett överklagat beslut.

Vilket råd ger du då till nämnden framöver?

– Vi får kanske utreda frågan och göra en mer noggrann genomgång, säger han.

Men ni anlitar väl miljöjuristerna för att få sådana utredningar?

– Jo, det gör vi. Vi kontaktar dem just för att de är experter på miljöjuridiken. Jag är allmän jurist och har inte de riktigt djupa kunskaper i miljörätt som de har. Jag anser fortfarande att jag har stöd för min uppfattning, men det är jättebra om föreningen kan få besked från länsstyrelsen, säger han och hoppas att ett interimistiskt beslut kan komma snabbt.

Miljöjuristen Andrea Wikhäll i Helsingborg, som tillsammans med en kollega fick uppdraget att hjälpa Hässleholms kommun med tolkningen, håller fast vid sitt utlåtande.

– Det som vi kommit fram till är att oavsett vilken lag som används i grunden behövs ett separat beslut om verkställighetsförordnande plus att beslutet måste preciseras och förklaras. Det kan ju vara ett väldigt ingripande beslut för någon enskild och då måste det tydligt förklaras varför det ska gälla omedelbart, säger hon.

I detta fall menar hon att miljöbalken ska användas eftersom det handlar om miljöfarlig verksamhet. Där krävs alltid ett särskilt beslut om något ska gälla omedelbart.

– Så är det även om det till exempel skulle handla om läckande tunnor där det är uppenbart att man måste agera direkt. Motiveringen måste noga skrivas ut, säger hon.

Andrea Wikhäll betonar att huvudregeln i vilket fall är att ett beslut kan överklagas inom tre veckor från att berörda tagit del av det och att det inte vinner laga kraft förrän det slutgiltigt avgjorts.

– Det tillhör grunderna i svensk lag, säger hon.

Samtidigt konstaterar även hon att juridiken inte är solklar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se