torsjö live vers2

Ny ridanläggning vid Mölleröds kungsgård utreds

Ny ridanläggning vid Mölleröds kungsgård utreds

Bristerna är stora i Hässleholms Ridklubbs nuvarande ridanläggning som är belägen på Österås. Därför ska förutsättningarna för en ny anläggning i området kring Mölleröds kungsgård utredas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att i samverkan med Hässleholms Ridklubb, Hibab, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen utreda möjligheterna till en ny ridanläggning i området kring Mölleröds kungsgård.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hässleholms ridklubb kan få flytta till Mölleröds kungsgård. Foto: Hässleholms ridklubb

Hibab är fastighetsägare och ställer sig positiv till förslaget.

Sedan 1989 har Hässleholms Ridklubb haft sin verksamhet belägen på Österås.

Ridklubben erbjuder ridning för alla inom olika inriktningar och på olika nivåer.

Sedan länge finns det en hel del brister i nuvarande ridanläggning och underhållsbehovet är stort. Bland annat står ridanläggningen på gamla soptippsmassor, vilket får till följd att det kryper upp exempelvis glas och järnskrot i hagarna, som dessutom är vattensjuka. Tidigare försök att förbättra situationen för Hässleholms Ridklubb och dess ridskoleverksamhet på Österås har av olika anledningar inte varit framgångsrika.

Därför är en tanke att anlägga en ridanläggning för Hässleholms Ridklubb på markerna kring Mölleröds kungsgård. Eventuellt kan redan befintliga lokaler byggas om till stall och/eller ridhus. I området finns det goda möjligheterna att rida på stigar och grusvägar. Dessutom finns det mark som kan användas som beteshagar och uteridbanor.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se