Gruppen-3a-328x120

Folkets väl kan stoppa coronabantat fullmäktige

Folkets väl kan stoppa coronabantat fullmäktige

Kommunfullmäktige föreslås bara ha 35 ledamöter istället för 61 på grund av coronaviruset. Men Folkets väl kan stoppa förslaget som rubbar partiernas inflytande i kommunens högsta beslutande organ.. Foto: Lotta Persson

Kommunfullmäktige i Hässleholm skulle vid nästa veckas sammanträde bantas till 35 ledamöter istället för 61 på grund av coronapandemin, enligt ett förslag ett förslag till överenskommelse mellan partierna. Men Folkets väl, som liksom flera andra partier skulle få mindre inflytande än i ett fulltaligt fullmäktige, kan stoppa planerna eftersom samtycke från alla partier krävs.

– Jag kommer inte att acceptera det här hittepået. Om mitt parti har annan uppfattning får de avsätta mig som gruppledare, säger FV:s gruppledare Björn Widmark som också är irriterad för att han inte hört något om förslaget innan det beskrivs som en överenskommelse med hans namn under.

Regeringens förbud mot sammankomster med mer än 50 deltagare för att minska smittspridningen gäller inte politiska möten. Folkhälsomyndigheten har inte heller gått ut med några rekommendationer om kommunfullmäktigesammanträden. Men Douglas Roth (M), ordförande i kommunfullmäktige i Hässleholm, anser ändå att det är befogat att minska antalet ledamöter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi bör föregå med gott exempel, säger han och hänvisar till att andra kommuner och regioner på olika sätt minskat antalet ledamöter på plats.

Han menar också att det bantade fullmäktige ska ha oförändrade majoritetsförhållanden. Det är kommunjuristen Magnus Gjerstad som räknat på antalet och kommit fram till en modell som ger ungefär samma proportioner mellan de tre så kallade blocken. Kärnalliansen skulle få tio ledamöter, de rödgröna 14 medan SD och FV tillsammans skulle få 11.

– Men det är en “gentlemens agreement”. Den är inte bindande, säger Douglas Roth.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) tycker att kommunen ska föregå med gott exempel för att minska smittspridningen och menar att majoritetsförhållandena inte ska förändras. Foto: Urban Önell

Magnus Gjerstad mejlade ut ett förslag till överenskommelse daterad den 9 april. I fredags, den 17 april, skrev han ett nytt mejl där han förklarade att han efter synpunkter justerat ett par punkter.

– Har jag inte hört något senast tisdag förmiddag utgår jag från att texten är ok. Godkännande skickas till mig per e-post, så behöver dokumentet inte undertecknas, skriver han då.

På måndagen förklarar han i mejl till Frilagt att han nått alla partier utom Folkets väl som han ska försöka nå under dagen.

Björn Widmark säger att han varit bortrest och sedan sjuk och inte varit delaktig i någon dialog om förslaget innan partiets ordförande Ernst Herslow frågade Douglas Roth hur det skulle bli med fullmäktige och fick mejlet med förslaget till överenskommelse.

Björn Widmark (FV) accepterar inte förslaget att minska antalet ledamöter till 35.

Ernst Herslow kontaktade Björn Widmark som då inte visste något om förslaget.

– Jag reagerade på att det stod som om det i princip var undertecknat, även med Björns namn. Att alla var överens stämmer inte, säger han.

Ernst Herslow har kallat till gruppmöte i FV på tisdagskvällen då frågan ska behandlas. Han säger att partiet kanske får begära dispens med att svara.

Björn Widmark vänder sig främst emot att vissa partiers inflytande blir mindre med nyordningen medan andra får större mandat. FV får två istället för fyra mandat, vilket procentuellt blir mindre än enligt valresultatet, från 6,6 till 5,7 procent. KD drabbas på samma sätt. V och MP, som båda får ett istället för två mandat, går från 3,3 till 2,9 procent. Vinnaren, om man räknar så, blir S som får nio mandat istället för 15, vilket är 25,7 procent istället för 24,6.

– Det finns ingen rim och reson i att vissa partier ska på något sätt berika sig på detta, säger Björn Widmark.

Då hjälper det inte att de tre “blocken” har ungefär samma fördelning av inflytande sinsemellan.

– Det finns inga block! Vi ingår i alla fall inte i något block. När budgeten skulle antas fanns det fem förslag, I så fall finns det kanske fem block, säger Björn Widmark.

Han konstaterar att det inte finns något uttryckligt stöd i kommunallagen för att tillfälligt dra ner på antalet ledamöte i fullmäktige. Där stadgas enbart antalet ledamöter utifrån antalet röstberättigade invånare, vilket i Hässleholms fall blir 61 ledamöter.

Men det står inte heller någonstans att alla ersättare måste vara på plats.

– Vi skulle kunna ha 61 ledamöter på plats och bara de ersättare som behövs för att fylla upp till 61, inte mer än som behövs. Eventuella åskådare kan sitta på läktaren så kan vi 61 sprida ut oss, säger Bjrön Widmark.

Han ser ingen anledning att försöka med någon annan uträkning för att få färre ledamöter med en bättre fördelning mellan partierna.

– Det här förslaget är dött och begravet, säger han.

I förslaget uppmanas partierna sätta in ersättare för förtroendevald som tillhör riskgrupp, det vill säga är äldre än 70 år eller har nedsatt immunförsvar. Tanken är också att bara ersättare som behöver tjänstgöra ska kallas. Men partierna bestämmer ytterst själva vilka som ska tjänstgöra.

– Om någon som är äldre än 70 vill vara med kan jag inte hindra det, säger Douglas Roth som själv kommer att stanna hemma på grund av åldern.

Ledningen av sammanträdet övergår därmed till förste vice ordförande Patrik Jönsson (SD).

Ersättare som trots överenskommelsen vill närvara hänvisas liksom allmänhet och press till läktaren för att ledamöterna ska kunna sprida ut sig i salongen. Allmänheten uppmanas dock i första hand att följa sammanträdena via närradio eller webb-tv.

Överenskommelsen föreslås gälla till och med den 30 juni. Varje parti har när som helst rätt att säga upp den och den upphör då omedelbart. Ursprungligen fanns inget bortre datum, men efter synpunkter från både S och MP skrevs detta in.

Många av kommunens sammanträden sker nu digitalt, men att hålla kommunfullmäktige på distans går inte eftersom det inte skrivits in i arbetsordningen.

– Frågan var uppe efter valet, men vi trodde inte att det inte skulle bli aktuellt här. Vi tänkte att det handlade mer om kommuner med långa avstånd i Norrland, säger Douglas Roth.

Han tror också att det hade varit svårt med så många som 61 ledamöter.

– Man får ha mycket bra teknik för att det ska fungera. Det är viktigt att se och höra alla och säkerställa att rätt person röstar. Kommunförbundet har varit lite skeptiska till fullmäktigesammanträden på video, säger han.

Berit Önell

Förslag till mandatfördelning med ordinarie mandat inom parentes:

M 6 (10)
C 3 (5)
L 2 (3)
KD 2 (4)
S 9 (15)
V 1 (2)
MP 1 (2)
SD 9 (16)
FV 2 (4)

Läs mer:

2020-03-19 Kommunfullmäktige inställt på grund av viruset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se