Tack för plasten

Jag noterar att en del affärer i dessa influensatider förpackat sitt lösviktsbröd och bullar i genomskinliga plastpåsar. Även inom vården är plast idag oundgänglig: ansiktsskydd, handskar, förkläden mm. Sänder en tacksamhetens tanke till plasten, detta hygieniska, billiga och praktiska material.

Sänder samtidigt helt andra tankar till Miljöpartiet som av grumliga skäl helst vill förbjuda plastpåsar, och genom drakoniska skattepålagor vill försvåra användningen av ett många gånger livsviktigt material.

Ernst Herslow
Hästveda

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com