torsjö live vers2

Ny förvaltning 1 juli Debatt om bantat fullmäktige

Ny förvaltning 1 juli Debatt om bantat fullmäktige

Färre ledamöter i kommunfullmäktige ska minska risken för smittspridning. Foto: Henrik Andersson

Ett bantat kommunfullmäktige sa ja till en ny arbetsmarknadsförvaltning och arbetsmarknadsnämnd från den 1 juli när de rödgröna gjorde gemensam sak med SD. Den styrande borgerliga kärnalliansen fick därmed inte tillräckligt stöd för sitt förslag om att vänta till den 1 januari 2021.

Men överenskommelsen mellan åtta av de nio partierna om att minska antalet ledamöter för att motverka spridningen av coronaviruset ledde till längre debatt. Det blev inte 35 utan 37 ledamöter istället för de vanliga 61 när FV som aviserats fyllde sina fyra platser.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Patrik Jönsson (SD) ledde sammanträdet eftersom ordförande Douglas Roth (M) stannade hemma på grund av att han är över 70 år. Jönsson fick inleda med att hålla en parentation med tyst minut över fullmäktigeledamoten Per-Åke Purk (V) som avlidit efter många års sjukdom.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Patrik Jönsson (SD) fick ta över klubban när ordinarie ordförande Douglas Roth (M) valt att gå i karantän. Foto: Henrik Andersson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarade kort bakgrunden till att fullmäktige bantats, trots att regeringens beslut om förbud mot sammankomster med över 50 personer formellt inte gäller politiska möten.

– Då syftet är att begränsa smittspridningen och viruset inte tar hänsyn till typen av sammankomst är jag glad att de flesta partier kunnat komma överens om att begränsa antalet tjänstgörande ledamöter, sa han och riktade ett tack till de åtta partierna för att de “valt ansvar och samförstånd före politiska strider”.

Det satte igång en ganska hetsig debatt mellan de åtta partierna som var överens å ena sidan och FV å andra sidan.

– Jag tycker att det är en skam att vissa av oss här inne inte kan följa de råd vi får för att minska smittspridningen, sa kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) betonade politiska ledares ansvar och beklagade att det inte gick att nå total samsyn. Dolores Öhman påpekade att 230 av 250 svenska kommuner förändrat sättet som fullmäktige sammanträder på med anledning av pandemin. Även företrädare för övriga partier tackade varandra och de flesta ifrågasatte FV:s hållning.

– Uppgörelsen har diskuterats vid möte med parlamentariska gruppen och vi har fått mejl med förslag och reviderat förslag. Det var väl förankrat och förberett, sa Johan Hammarqvist (C ).

FV:s gruppledare Björn Widmark gav svar på tal.

– Ni berömmer er själva och pekar ut ett parti, FV för att vi ska ha satt igång käbbel och inte följer regler. Det här är inte sant. Vi vill bara att allt ska vara i enlighet med kommunallagen och det röstetal som fallit ut. I överenskommelsen halveras vissa partier, till exempel FV. Medan andra får behålla mer än hälften. M går från tio till sex mandat, S från 15 till nio och SD från 16 till nio. Vi har lämnat förslag på 61 ledamöter, som ska sitta utspridda, inte så nära som en del här, sa han.

Björn Widmark (FV) var trots sina 72 år som vanligt aktiv i debatten. Denna gång fick han också bemöta hård kritik för att hans parti inte vill dra ner på antalet ledamöter i fullmäktige. Foto: Henrik Andersson

Han undrade varför alla inte följde tvåmetersavståndet och kommenterade också att någon pekade ut honom och andra som fyllt 70 och menade att de borde stanna hemma.

– Det finns andra riskgrupper som närvarar i salen. Och här talas om att ta ansvar, hur är det med att ta ansvar för ekonomi, kriminalitet, extremism och integrationsproblem?

Patrik Jönsson påminde ledamöterna om att hålla sig till ämnet, men gav Björn Widmark rätt i att det går att sprida ut sig mer i röda salongen.

– Ni får lov att sitta längre bak. Ni kan dela mer på er, sa han.

Ordförande Patrik Jönsson (SD) uppmanade de närvarande att hålla bättre avstånd till varandra. Foto: Henrik Andersson

Men Hanna Nilsson blev ännu mer uppretad över att Björn Widmark talade om maktförhållandena i fullmäktige och ekonomiska mål.

– Tror du att folk som sitter hemma, som kämpar varje dag och inte kan träffa sina nära och kära, tror du att de bryr sig om ifall FV inte får exakt rätt maktförhållande i kommunfullmäktige? Det kan jag lova dig att det är det ingen som gör, sa hon.

Lena Wallentheim påpekade att det är svårt att få en exakt rättvis mandatfördelning med färre ledamöter och att det inte finns några halva människor att sätta in.

Hon undrade också varför inte överenskommelsen mellan de flesta av partierna om den nya förvaltningen och nämnden höll.

– Vi hade möte för att hitta samsyn. Det gjorde vi, även om datumet, sa hon.

Hon konstaterade att det är en svår situation på arbetsmarknaden och menade att det därför är viktigt att arbetsmarknadsenheten och delar av socialförvaltningen får arbeta tillsammans.

– Jag tror att alla jobbar i denna riktning nu. Det kommer säkert att dra iväg en bit in på hösten, men om vi inte börjar förrän då drar det väl ut ytterligare några månader. Det är viktigt att hålla ett högt tempo nu, sa Lena Wallentheim.

Hanna Nilsson stämde in.

– Vi vill så fort som möjligt komma igång med denna förbättring, sa hon.

Lars Johnsson hade en annan uppfattning.

– Om vi går för snabbt fram hinner vi inte genomarbeta det här så att det blir tillräckligt bra, sa han och fick stöd av KD, L och C.

Björn Widmark yrkade avslag.

– Det blir inga effektiviseringar av det här, sa han.

Förslaget, som tidigare klubbats av kommunstyrelsen, gick alltså igenom. M, KD, L, C och FV reserverade sig.

1,2 miljoner kronor avsätts till sammanslagningen i år och 1,6 miljoner kronor i nästa års budget. Stefan Larsson (M) påpekade att de satsade pengarna beräknas generera projektpengar på 12,6 miljoner kronor som riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Fullmäktige beslöt som väntat att skjuta upp beslutet om budgeten för 2021 som annars skulle tagits i juni. Motiveringen var främst att inte belasta den kommunala organisationen som sedan en tid är i stabsläge på grund av pandemin, men också att det finns många osäkerhetsfaktorer när skatteintäkterna minskar och statligt stöd utlovas. FV reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se