torsjö live vers2

Coronasmitta på äldreboende troligen från personalen

Coronasmitta på äldreboende troligen från personalen

Det första fallet av covid-19 på ett äldreboende i Hässleholms kommun har bekräftats.

– Troligen har personen blivit smittad av personalen. På grund av besöksförbudet träffar de boende inte någon annan. Dessutom har de hållit sig i sina lägenheter och även ätit där den senaste tiden, säger omsorgschef Anneli Larsson.

Men det är inte aktuellt att smittspåra, inte heller att personalen ska använda munskydd för att inte smitta de äldre, något som flera anhöriga efterlyst.

Anneli Larsson, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anneli Larsson förklarar att kommunens äldreboenden har försökt skilja de äldre åt så mycket det går för att begränsa smittorisken.

– Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder vi kan. Personalen stannar hemma vid minsta symptom. Men nu har det kommit fram att flera personer inom vården utan symptom gått med smittan, säger hon.

Trots att det nu verkar som att personal utan symptom smittat en boende även i Hässleholm och covid-19 är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen görs ingen smittspårning.

– Det är inget som diskuteras. Det är smittskyddsläkare som gör bedömningen. Man gör inte på det sättet, man tappar kontrollen när det är så många fall. Möjligen skulle det gå inne på boendet, sedan är frågan var personalen i sin tur fått smittan, säger Anneli Larsson.

Hon hoppas ändå på utökade tester av personal, något som aviserats en tid.

– Det hade varit önskvärt att testa all personal på våra boenden, inte bara de som har symptom, säger hon.

På grund av fortsatt brist på provtagningsutrustning prioriteras sådana tester inom sjukvården. I Helsingborg visade de att hälften av personalen på en vårdavdelning var smittad, trots att de inte hade symptom.

Testerna av boende på omsorgsboendena har kommit igång med de mobila teamen. Nu prioriteras äldreboendena före andra boenden och ordinärt boende, det vill säga hos personer som har hemtjänst och hemsjukvård.

– Men de testerna ska öka, utifrån läkares bedömning, säger Anneli Larsson.

I Sverige finns inte, till skillnad från i många andra länder, riktlinjer som säger att personal inom vård och omsorg ska använda munskydd för att inte smitta vårdtagare. Omsorgsförvaltningen har fått svara på flera mejl från oroliga anhöriga om detta.

– Diskussionen förekommer hela tiden, men vi följer rekommendationerna från expertisen. Skyddsutrustningen används när det finns misstänkt eller bekräftad smitta. Annars gäller basala hygienrutiner.

Enligt Anneli Larsson finns tillräckligt med skyddustrustning inom omsorgen i Hässleholms kommun – just nu.

– Det är en brist internationellt. Därför har man gjort bedömningen att prioritera intensivvård och annan sjukvård där det mest behövs. Vi har nu skyddsutrustning så att vi ska klara oss, men vi gör hela tiden nya beställningar, säger hon.

Hon förklarar att om det skulle bli många coronasmittade inom kommunens omsorg finns också möjlighet att få del av större centrala beställningar som kan omfördelas till kommuner med stora behov.

För närvarande finns bara en bekräftad coronasmittad inom omsorgsförvaltningens verksamheter. Den som tidigare bekräftats har blivit frisk.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se