torsjö live

Lindring för utsatta

Lindring för utsatta

INSÄNDARE. Hässleholms Fullmäktige sammanträdde 27/4 i skuggan av Coronakrisen med en viktig motion från SD på agendan. Vi föreslog inrättande av en jourskola i kommunen för att ge våra lärare möjlighet att separera stökiga och mobbande elever från ordinarie klasser. Det är ingen hemlighet att klimatet i våra skolor är tufft och för den som blir kränkt och mobbad är vardagen än tuffare.
En jourskola, (eller jourklass), hade underlättat både för utsatta elever och lärare att klara vardagen och betygen. En utsatt elev ska inte under några omständigheter tvingas flytta på sig utan det obehaget skall läggas på mobbaren/bråkstaken.

Ytterligare en fördel är att den flyttade eleven kan få hjälp och uppmärksamhet i jourklassen som han eller hon saknat tidigare. En vinn – vinnsituation alltså.

Nu blir det inget av möjligheten att lindra den utsattes vardag då övriga partier i varierande grad var emot idén. Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar detta då vi såg fram mot att pröva förbättringen för våra utsatta elever.


Camilla Nordström (SD), Hanna Nilsson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se