torsjö live

Fem gånger så hög avgift för hjälp med stödstrumpor

Fem gånger så hög avgift för hjälp med stödstrumpor

Jeanette Flink skulle få betala fem gånger mer för att få hjälp av hemtjänsten med stödstrumporna. Då sa hon upp insatsen, trots att hon så väl behöver den. Hon är inte ensam. Foto: Berit Önell

Jeanette Flink skulle få fem gånger så hög avgift för att hemtjänsten i Hässleholm hjälper henne på och av med stödstrumporna varje dag. Istället sa hon upp hjälpen. Hon är inte den enda. En annan nyhet i kommunens taxor är att den som missar att avbeställa hemtjänst får betala en straffavgift på 171 kronor som inte ingår i högkostnadsskyddet. En vårdtagare berättar för Frilagt att hon fått flera sådana avgifter på grund av att färdtjänsten varit försenad så att hon inte hunnit hem. Nu avbokar hon för säkerhets skull sina hemtjänstinsatser i förväg om hon ska någonstans.

Omsorgsnämnden ska nu se över effekterna av de nya taxorna som började gälla den 1 januari.

Omsorgsnämnden fattade beslutet om nya avgifter och förändrade riktlinjer i juni 2019. Den 28 oktober klubbades det i kommunfullmäktige. Av handlingarna inför beslutet framgick att konsekvenserna i extremfallet kan bli som i Jeanette Flinks fall. Kommunen räknar med att få en intäktsökning på 1 385 000 kronor per år. Eftersom höjningen kan bli så kraftig infördes rabatter under en övergångstid, första halvåret med 67 procent och andra halvåret med 33 procent.

Beslutet motiverades dock inte med intäkterna. Det handlar om en mer rättvis debitering när insatser som hemtjänsten gör på delegation från hemsjukvården, exempelvis hjälp med stödstrumpor, får samma taxa som övrig hemtjänst och att registreringen av den utförda tiden underlättas.

I handlingarna inför politikernas beslut framgår tydligt vilka konsekvenserna blir, bland annat att den som har minst fem timmars delegerad hemsjukvård får en höjning från 419 kronor i månaden till maxtaxa, när beslutet fattades 2 089 kronor, nu 2 125 kronor.

De enda som protesterade och reserverade sig var Liberalerna och det gällde enbart straffavgiften för ej avbokad hemtjänst. Den beräknas ge en marginell intäktsökning till omsorgen. I januari debiterades 199 personer för att inte ha avbokat hemtjänsten minst 24 timmar i förväg. I februari var det 203 personer.

Sedan beslutet fattades och till och med den 9 april har 295 personer avslutat sin hemsjukvård av olika orsaker. 15 av dem hade delegerad hemsjukvård som alltså ger den största avgiftshöjningen.

Jeanette Flink betalade tidigare en fast avgift på 419 kronor när personal från hemtjänsten kom och hjälpte henne med stödstrumporna morgon och kväll. Nu räknas avgiften per minut. För januari i år slutade räkningen på 701 kronor. Redan där tyckte Jeanette Flink att hjälpen kostade för mycket.

– Jag sa upp den i början på mars, berättar hon.

Hade hon fortsatt hade kostnaden nästa år blivit 2 334 kronor. Det är så högt att det överskrider maxtaxan som för 2020 ligger på 2 125 kronor. Den beräknade tiden var cirka 13 minuter per dag.

– Vi kan ju inte gå ut och demonstrera nu, alla sitter i karantän, säger Jeanette Flink som ändå hoppas på något slags upprop mot avgiftshöjningarna. Foto: Berit Önell

– Jag är så trött på det här. Många har liksom jag jobbat ett helt arbetsliv. Nu gör krämpor sig påminda och orken tryter. Då hade man hoppats få hjälp.

Själv började hon arbeta när hon var 13 år gammal.

– Jag har arbetat mycket fackligt förr. Nu när jag blir arg börjar de gamla takterna komma tillbaka. Men vi kan ju inte gå ut och demonstrera nu, alla sitter i karantän, säger hon.

Någon form av upprop tycker hon ändå att det borde bli.

– Vi är många berörda och vi är inte dumma i huvudet, säger hon.

Hon går med rullator eftersom hon har ont i fötter och ben. Hon känner att hon skulle behöva sina strödstrumpor, men klarar inte att ta på dem själv.

– Jag har ont i händerna också. Mitt barnbarn kommer och hjälper mig ibland, men hon har ju inte tid att gå hit varje dag.

Hon förstår inte heller hur fakturan för februari kunde bli lika hög som den för januari när det är två dagar färre.

Höga böter när färdtjänsten var sen

Flera andra vårdtagare har liknande synpunkter och undrar också över fakturorna där det inte redovisas vad det är som kostar.

En kvinna berättar att hon fått en faktura på nästan 600 kronor mer, trots att hon redan betalar maxbelopp. Troligen beror det på att hon vid flera tillfällen inte avbokat hemtjänsten. Men det går inte att utläsa på fakturan vad som är vad och summan går inte jämnt upp.

Straffavgiften ingår alltså inte i högkostnadsskyddet. Summan kan därmed bli betydligt högre än maxtaxans 2 125 kronor, men inte så hög att den naggar på det så kallade minimibeloppet som alla har rätt att ha kvar när hyra och avgifter till hemtjänst och hemsjukvård är betalda.

– Färdtjänsten är ofta sena och då blir jag debiterad för att jag inte avbokat. Det är inte riktigt klokt. Man kan inte försvara sig. Nu bokar jag av i förväg, säger kvinnan.

Hon säger att hon vet andra som är förtvivlade.

– Det är skandalöst. De får backa, säger hon.

Hon är också kritisk till att trygghetslarmet nu har en avgift, enligt hemtjänsttaxan, för varje gång personen larmar. Det ska ge en intäkt på cirka en halv miljon kronor per år till omsorgen.

– Ska människor inte kunna larma utan att betala? Trygghetslarm betyder inte trygghet längre, säger kvinnan.

Timpriset för hemtjänst är 342 kronor. Men när någon kommer upp i högkostnadsskyddet räknar systemet av någon anledning om timpriset till 96,55 och justerar tiden. De som enbart har delegerad hemtjänst betalar 113 kronor nu och 229 kronor från den 1 juli när rabatten minskar till 33 procent.

Inte ovanligt med uppsägningar

Avdelningschef Mats Rosengren säger att det handlar om ganska många förändringar och att de ska ses över.

– Vi får titta på de fall där effekten är slående, men jag har svårt att kommentera i detalj, säger han.

Avgiftshandläggare Tina Kivivuori säger att det inte är något ovanligt med antalet som sagt upp sin delegerade hemsjukvård. Det förs ingen statistik där olika perioder kan jämföras.

När det gäller straffavgifterna förklarar Mats Rosengren att syftet är att minska den ineffektiva tid som uppstår när någon avbokar på kort varsel och medarbetare inte kan gå till någon annan vårdtagare. Cirka tio procent av besöken avbokas.

Undantag om färdtjänsten är sen

– Grunden är att vi verkligen vill vara så tillgängliga som möjligt. Men vi ska vara väldigt noga med att inte debitera dem som inte kan hjälpa att de inte avbokat, till exempel om de är dementa. Vi är inte ute efter att skinna människor, säger han.

Enligt rutinerna finns undantag för bland annat akut sjukdom och sjukhusvistelse. Bara ett avbokat besök på samma dag ska debiteras.

– Det är svårt att förutse varje situation. Men om färdtjänsten är sen jämkar vi naturligtvis, säger Mats Rosengren.

Han tror att likställighetsprincipen i kommunallagen skulle kunna äventyras om denna avgift inte togs ut lika för alla, oavsett maxtaxan.

Politiker lovar se över

Omsorgschef Anneli Larsson berättar att en grupp ska tillsättas för att utreda effekterna av de nya taxorna och se om något behöver justeras.

Karin Axelsson M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, lovar att avgifterna ska ses över. Andre vice ordförande Christer Welinder (S) är också öppen för en översyn. De säger båda att de inte tycker att det är en bra utveckling om människor som behöver hjälp säger upp den på grund av avgifterna. De som har hemtjänst eller hemsjukvård har fått ett biståndsbeslut för att det finns ett behov.

– Fem gånger så hög avgift, det håller jag med om, det är absolut högt. När det gäller straffavgiften tvekar jag inte, vi ska ha en individuell bedömning. Att färdtjänsten är försenad ska vara ett godtagbart skäl, säger Karin Axelsson.

”Det var ingen som flaggade upp”

Christer Welinder menar att en uppföljning ska göras snarast.

– Vi får titta på det naturligtvis, säger han.

Christer Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

Vad är det som är rättvist för den enskilde i förändringen av avgiften för delegerad hemsjukvård?

– Det är en grannlaga uppgift. Om vi jämför de här två beloppen känns det lite orimligt. Den diskussionen får vi givetvis ha utifrån den situation som uppkommit, säger Welinder.

Han betonar att avgiften bara är en av många delar i en helhet.

– Det var ingen som flaggade upp för denna situationen. Många har mer hemtjänst så de kommer upp i maxtaxan, säger han.

Men politikerna har alltså varit fullt medvetna om hur stor höjningen skulle bli, om de läste handlingarna inför besluten i omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.

Avgifterna är lagliga

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att kraftigt höjda avgifter i omsorgen är lagliga så länge de inte inkräktar på minimibeloppet eller är så höga att de överstiger kommunens kostnader för insatserna. Straffavgifter för sent avbokad hemtjänst är tillǻtna och får också läggas ovanpå maxtaxan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se