torsjö live

Inga fler smittade på äldreboende Forskare kräver munskydd i omsorgen

Inga fler smittade på äldreboende Forskare kräver munskydd i omsorgen

Flera vårdtagare har testats negativt för coronaviruset på det äldreboende där Hässleholms kommuns första fall nyligen bekräftades. Det berättar omsorgschef Anneli Larsson. Ingen i personalen har dock testats, trots att smittan tros ha kommit den vägen eftersom de boende inte träffat någon annan.

Folkhälsomyndigheten meddelade på tisdagen att en ny bedömning av behovet av munskydd inom vård och omsorg ska komma inom några dagar. Antalet smittade ökar i Skåne, men provtagningar bland sjukhuspersonal har också ökat.

Någon egentlig smittspårning görs inte på det aktuella äldreboendet utan det är enbart vårdtagare med luftvägssymptom som testas, liksom på andra äldreboenden.

Den person som insjuknat befinner sig på sjukhus, men en flytt tillbaka till äldreboendet planeras.

Fortfarande på tisdagen fanns bara detta fall av bekräftad covid-19 på äldreboende i Hässleholms kommun. Det är också för närvarande det enda fallet inom alla omsorgsförvaltningens verksamheter.

Omsorgschef Anneli Larsson. Foto: Privat

– Det är förhållandevis lugnt, säger Anneli Larsson.

Beslutade hemtjänstinsatser utförs som vanligt. Beredskapsplanens prioriteringar där vissa insatser inte utförs på grund av personalbrist under pandemin är alltså inte i bruk. Däremot har många vårdtagare på eget initiativ sagt upp hemtjänsten eller dragit ner på insatserna.

– En del vill ha mindre hjälp eller kan få hjälp av andra under coronapandemin, förklarar Anneli Larsson.

Sex forskare inom virologi uppmanade på måndagen Folkhälsomyndigheten att utfärda rekommendationer om generellt användande av munskydd i publika miljöer och i äldrevården.

– Vid en så pass smittsam, en så pass allvarlig och bland äldre ofta dödlig sjukdom som covid-19 måste försiktighetsprincipen råda. Det nu säkerställda och signifikanta inslaget av presymptomatisk smitta, likväl som möjligheten att luftburen smitta är en komponent i smittöverföringen, måste leda till stora förändringar i de svenska smittskyddsrekommendationerna, skriver de på DN debatt.

De ger ett antal exempel på att stora utbrott av covid-19 skett i miljöer där många människor samlats och ofta kunnat härledas till en enda smittad person. Det har skett vid bröllopsfester, födelsedagskalas och konferenser. Detta tyder enligt forskarna på att viruset kan spridas via aerosoler som skapas direkt vid en persons utandning.

– Det är en av anledningarna till att munskyddstvång vid publika aktiviteter nu införs i allt fler länder, senast Tyskland, skriver de.

De är därför kritiska mot bland annat den rådande svenska hållningen att personal inom äldreomsorgen bara ska använda skyddsutrustning vid misstänkt och bekräftad coronasmitta. Den enda smittväg som räknas är de droppar som sprids i luften när en person hostar eller nyser. Folkhälsomyndigheten hävdar dessutom att smittspridningen från personer utan symptom står för en mycket begränsad andel.

En grupp forskare uppmanar Folkhälsomyndigheten att utfärda generella rekommendationer om munskydd i äldrevården och i publika miljöer. Bilden visar en medarbetare på operationsavdelning. Foto: Niklas Laurin

Forskarna konstaterar att covid-19 har drabbat tre av fem äldreboenden i Stockholm och två av fem hemtjänstenheter.

– Testning har visat att en tredjedel av äldre som är smittade, och hälften av personalen, varit helt symptomfria. Att i detta läge avråda från allmänt bruk av skyddsutrustning inom äldrevården är obegripligt, alldeles särskilt som viruset i utandnings­luften går ner signifikant om munskydd används, skriver de.

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens på tisdagen fick biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten frågor om behovet av munskydd, med anledning av debattartikeln.

Han svarade att han inte anser det nödvändigt att införa ett allmänt krav på att bära munskydd och menade att det är mer effektivt att hålla avstånd och att stanna hemma när man är sjuk. Dock utlovade han ett utlåtande om munskydd inom vård och omsorg inom några dagar.

– Vi har redan en grupp som tittar på kunskapsläget och kommer att komma med ett utlåtande inom kort, sa han.

Det finns nu tecken på att smittspridningen i Skåne ökar. 40 nya smittade rapporterades på tisdagen, jämfört med på måndagen. Totalt 907 personer är nu bekräftat smittade, enligt Region Skånes siffror. 90 personer vårdas på sjukhus, sju fler än på måndagen, varav 19 i intensivvård. Hittills har 78 bekräftat smittade avlidit, två fler än på måndagen.

Den ökade provtagningen av sjukhuspersonal avspeglas i statistiken, men mörkertalet antas också vara stort eftersom provtagningen fortfarande är begränsad och det dessutom finns en eftersläpning i siffrorna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se