torsjö live vers2

300 000 till skötsel av badplatser

300 000 till skötsel av badplatser

De sju nedläggningshotade badplatserna i Hässleholms kommun ska räddas en sommar till med hjälp av 300 000 kronor i tillskott från kommunledningen. Det beslöt på onsdagen kommunstyrelsens arbetsutskott, det vill säga kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som hade utslagsröst eftersom bara han och kommunalrådet Lena Wallentheim (S) Var närvarande. Hon ville att beloppet istället skulle vara 425 000 kronor, vilket är den beräknade kostnaden, och reserverade sig mot beslutet.

Kultur- och fritidsnämnden tvingades till stora nedskärningar för att klara sin budget för 2020 och beslöt därför i höstas att stänga sju badplatser. Pengarna räckte inte till skötseln av stränderna vid Humlesjön, Mjölkalånga, Möllerödssjön, Kallsjön, Dalsjön, Sjömellet och Bubbarp.

En av de badplatser som nu ska få vara kvar finns vid Humlesjön nära Röke. Foto: Berit Önell

Enligt kultur- och fritidsförvaltningen kostar skötseln av badplatserna 425 000 kronor per år, inklusive vaktmästarnas arbetskostnad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter omfattande protester från allmänheten lovade den styrande borgerliga alliansen att tillskjuta extrapengar. Som en följd av det lade kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L) i mars ett ordförandeförslag om att begära 300 000 kronor från kommunstyrelsen. S och C föreslog 425 000 kronor och fick då stöd av SD. Bara L och M stod fast vid de 300 000 och blev därmed nedröstade.

Men i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det alltså tvärtom. SD:s kommunalråd var frånvarande och partiet hade inte lyckats få fram en ersättare. Det lägre beloppet gick igenom, trots att bara Lars Johnsson stod bakom det.

I arbetsutskottet var det Lars Johnsson som lämnat ett ordförandeförslag.

– Då detta slår hårt mot medborgarna och kransorterna så anser jag, precis som ordförande i kultur- och fritidsnämnden, att det är viktigt att fortsatt upprätthålla denna service och möjlighet till medborgarna, skriver han.

Beloppet ska tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Hur pengarna ska fördelas när de inte räcker till skötsel av samma omfattning som tidigare framgår inte.

– Vi gör bedömningen att de klarar det med 300 000 kronor. Det var också det ursprungliga ordförandeförslaget i kultur- och fritidsnämnden. Ett antal av badplatserna sköts med föreningars hjälp till ganska låga belopp. Vi har gjort bedömningen utifrån de siffrorna. Kanske är det möjligt att sluta fler avtal med föreningar, säger Lars Johnsson.

I dagsläget har kommunen avtal med föreningar vid fyra av de sju badplatserna. För Kallsjön, Dalsjön och Bubbarp kostar det 9 000 kronor för i år och för Sjömellet 11 000 kronor. Det finns också avtal med Hässleholms sportdykarklubb om rensning av bottnar vid badplatser. De kostar totalt 12 400 kronor, men omfattar då elva badplatser.

För tre av badplatserna utför anställda vaktmästare idag tillsyn och skötsel. Kommunen står också för långsiktigt underhåll och materialkostnader på alla badplatserna.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se