torsjö live vers2

Undersköterska varnad – använde inte skyddsutrustning

Undersköterska varnad – använde inte skyddsutrustning

En undersköterska på ett äldreboende i Hässleholms kommun har fått en skriftlig varning efter att inte ha använt anvisad skyddsutrustning hos en misstänkt coronasmittad vårdtagare.

– Personen har utsatt sig själv, andra medarbetare och boende på avdelningen för risk för smitta, säger Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende, som ser allvarligt på det som hänt.

Vid tillfället fanns ett beslut om så kallad barriärvård för att isolera den misstänkt smittade personen från övriga på avdelningen i väntan på provsvar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Enligt Ulrika Bengtsson var instruktionerna om vad som gällde tydliga.

– Vi tillhandahåller skyddsutrustning som vi förväntar ska användas och personalen har fått utbildning och ordination från sjuksköterskorna om när den ska användas. Dessutom finns information både digitalt och på papper. Men personen valde bort att använda delar av skyddsutrustningen, säger hon.

Hon säger att undersköterskan inte har kunnat förklara sitt handlande.

– Chefen har haft samtal med personen ifråga, men det finns ingen bra förklaring, säger hon.

Hon säger att något liknande inte hänt tidigare.

– Inte att personal valt bort att använda skyddsutrustning. Jag hoppas slippa skriva fler varningar om det, säger hon.

Hässleholms kommun var enligt SKR:s mätning i mars en av landets sämsta kommuner när det gäller personalens följsamhet till de basala hygienrutinerna. Ulrika Bengtsson betonar att mätningen gjordes innan coronasmittan satt fart och att en massiv utbildningsinsats gjorts sedan dess. Hennes bedömning är att rutinerna generellt nu följs.

– Ja, det fungerar nu. Fortfarande finns enstaka ärenden som poppar upp, det är ju människor vi jobbar med. Men detta är ovanligt, säger hon.

Att inte följa de basala hygienrutinerna i vården eller att inte använda anvisad skyddsutrustning vid arbete med misstänkt smittade av en sjukdom som covid-19 kan innebära lagbrott. Det är ännu oklart om och hur denna händelse ska anmälas vidare.

Enligt den avvikelse som nu är skriven har alla på avdelningen utsatts för smittorisk.

– Vi får se när utredningen är klar vad det får för följder, säger Ulrika Bengtsson.

I den skriftliga varningen informerar arbetsgivaren om att ett brott mot anställningsavtalet, som det också är fråga om, kan leda till uppsägning eller avskedande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se