torsjö live vers2

En avliden i covid-19 inom omsorgen Ökad smitta i Skåne

En avliden i covid-19 inom omsorgen Ökad smitta i Skåne

En person inom Hässleholms kommuns omsorgsverksamhet har avlidit i covid-19. Antalet vårdtagare som bekräftats smittade av coronaviruset har också ökat och är nu uppe i totalt fem. Tendensen i Skåne är också att smittspridningen nu ökar.

Ansvariga inom kommunens omsorgsförvaltning vill inte berätta inom vilka verksamheter smittan finns, trots att länsstyrelsen i förra veckan lämnade ut sådana uppgifter till Frilagt och trots att det sedan tidigare är känt att en bekräftat smittad bodde på ett äldreboende.

Vårdtagare som haft kontakt med de smittade isoleras nu i 14 dagar. Om de under den tiden får symptom blir de också provtagna. I övrigt sker ingen smittspårning.

Anneli Larsson, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Omsorgschef Anneli Larsson berättade om de nya siffrorna på en digital pressträff efter onsdagens möte i omsorgsförvaltningens krisledningsstab.

Dödsfallet infräffade i helgen. Ett nytt fall av smitta inom omsorgen bekräftades på onsdagen. Denna person fanns på eftermiddagen kvar inom verksamheten. Två andra smittade vårdas på sjukhus och en har tillfrisknat.

– I dagsläget svarar vi enbart att de finns inom omsorgsförvaltningen, säger Anneli Larsson.

Hon förklarar att anledningen till att smitta på ett äldreboende tidigare bekräftades var att den uppgiften redan kommit ut på annat sätt.

Enligt vad Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, skriver på Facebook bodde den person som tillfrisknat på ett gruppboende.

Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, förklarar att kommunen följer rekommendationerna från Region Skånes smittskydd.

– De rekommenderar sedan förra veckan att vi ska vara mer på tå, säger hon.

Det innebär särskild symptomkontroll på samtliga boende när någon konstaterats smittad.

– De isoleras i sina lägenheter och personalen kontrollerar temperatur och eventuella symptom. Om någon får symptom kontaktas läkare för provtagning. Riktlinjerna är att man ska vara generös med provtagning av de mest sårbara. Vi behöver ta höjd för att inte missa några symptom. Det kan vara svårt med personer som ofta har andra underliggande sjukdomar, säger Camilla Kindahl.

Covid-19 prover omhändertas. Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

Smittspårning sker dock sällan, trots att covid-19 är en sådan anmälningspliktig sjukdom som enligt smittskyddslagen också ska smittspåras.

– Det beslutas av smittskyddsläkare i varje enskilt fall, säger Camilla Kindahl.

Inget av fallen i Hässleholm har bedömts vara skäl för smittspårning.

Den aviserade provtagningen av personal inom omsorgen ska komma igång i Hässleholm under torsdagen. Det gäller då enbart personal med luftvägssymptom och syftet är att de som inte är smittade ska kunna återgå snabbare till jobbet. Provtagningen måste ske inom 72 timmar på grund av att en speciell provtagningsmetod används.

Folkhälsomyndighetens uppmaning till kommunerna i förra veckan om att minska antalet i personalen som har kontakt med varje vårdtagare har inte lett till någon förändring i organisationen inom omsorgen i Hässleholms kommun.

– Vi har redan ett begränsat antal. Nu har vi dessutom färre vikarier eftersom sjuktalen minskat och en hel del insatser är avbokade, säger Carolina Hejdenberg Lind, verksamhetschef inom bostad, stöd och service.

En anledning till avbokningarna är att vårdtagare är rädda för att bli smittade av personalen. Istället går anhöriga in och hjälper till, i vilken omfattning är oklart.

– Men vi ser helt klart en sådan trend, säger Carolina Hejdenberg Lind.

I Skåne ökade antalet dödsfall på tisdagen med tolv, till totalt 110. På onsdagen rapporterades inga nya dödsfall. Antalet smittade hade på tisdagen ökat med 22 till 1 092. På onsdagen tillkom ytterligare 36 smittade.

Onsdagens skånska siffror med förändringen sedan gårdagen inom parentes:

-Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 128 (+36)
-Totalt antal provtagna i Skåne:10 799 (+272)
-Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 72 (-3), varav 21 (+1) i intensivvård
-Totalt antal covid-positiva som avlidit: 110 (0)

Enligt regionens kommunstatistik som uppdaterades på onsdagen har 21 personer hemmahörande i Hässleholms kommun bekräftats smittade sedan den 15 mars. Det är fem personer fler än förra veckan.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se