torsjö live

Evolutionen har gått överstyr

Evolutionen har gått överstyr

INSÄNDARE. När våra förmänniskor klev ner från träden, låg inte entrecoterna uppdukade, något gevär fanns ej över axeln, inte ens en pilbåge var tillgänglig. De var hänvisade till de frukter och nötter som var den huvudsakliga dieten från livet i träden, möjligen stod en del insekter till buds och ett och annat as.
Därifrån till den köttkonsumtion (83,5 kg/person 2018) som vi kommit till i dag, är inte en hållbar konsumtionsnivå ur många aspekter, bland annat klimat, miljö, vattentillgångar, landareal, kraftfoderimport m.m. Ur etisk och moralisk synpunkt är det inte heller acceptabelt att behandla de domesticerade djuren som vi gör från födsel till slakt. Hur har han tänkt sig ändra på det? Arlas reklam om ”bregottfabriken” är endast fake news. Några helt frigående djur existerar endast marginellt. 
Om jag ska dra slutsatserna från Ulf Löfgrens resonemang, skulle i stort sett alla indier 1,353 miljarder (2018) varit ”utdöda” för länge sedan, de konsumerar endast 5 kg/person. Om 5 kg räcker, borde strävan vara att vi också kunde ha den målsättningen. Vår inhemska produktion skulle då räcka med råge.
Att framhålla bristen på B12 som argument på ”ohälsa” som en vegan skulle drabbas av, kan kompenseras med ett tillskott. För övrigt tillsätts allt fler livsmedel med detta vitamin. 
När det gäller hälsa kontra ohälsa kan jag konstatera att en ”rättrogen” vegan/vegetarian över huvud taget inte konsumerar några hälsoförstörande ”droger” såsom: tobak, alkohol, narkotika eller kaffe, vilket besparar samhället stora vårdkostnader. Dessutom undviks socker och raffinerat vitt mjöl i kosten. 
När det gäller den pågående pandemin nämner han överhuvudtaget inte med ett ord, han har tydligen inte hängt med i vad som hänt? Den är sannolikt inte den sista som drabbar oss på grund av vårt ”onaturliga” beteende. Inte minst konsekvenserna som kommer av att övergöda djuren (och människorna) med antibiotika. 
För att man vänder sig mot ”onaturlig” och inhuman uppfödning och slakt, behöver man inte vara naturfrånvänd och idka främlingskap inför naturen, tvärt om! Det absurda får stå för Ulf Löfgren!


Lars Nord Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se