Gruppen-3a-328x120

Rörlighet mellan samhällssektorerna

Rörlighet mellan samhällssektorerna

INSÄNDARE. I en krönika på ledarsida i NSK har vi i dagarna ånyo sett politikern Lars Stjernkvist (S) lägga ut texten. Densamme som bekant f.d. socialdemokratisk partisekreterare och f.n. kommunalråd i Norrköpings kommun.
Han tar sats i Svenska Dagbladets ”avslöjande” nyligen kring Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och kopplingar till den tidigare partisekreteraren i nämnda parti Johan Jakobsson. Tydligen lär det nu finnas kopplingar mellan Johan Jakobssons PR-byrå och Scania.
Nå, om detta kan den som så önskar som synes läsa på annat håll.
Åter till Stjernqvist som i sin krönika skriver citat: ”Det är inget märkligt med att Scania försöker påverka politiska beslut eller att före detta politiker engageras av ett stort svenskt företag. Tvärtom, det är bra att det finns en rörlighet mellan samhällssektorerna”. Slut på citat.
Vi påminner oss om den debatt som vållats av att högt uppsatta politiker från olika läger lämnat politiken inte minst Stjernkvists partivänner. Dessa har, i flera fall med korta varsel, ”rört” sig bort för att tjäna andra herrar.
Låt mig påminna om partikamraten f.d. utrikesministern Margot Wallströms ”nya jobb” och ”rörelse” mot penningar och makt. Hon skall ingå i en rådgivande grupp åt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Måhända ett tack för alla de miljarder Sverige pumpat in i denna ifrågasatta organisation.
Hennes lön nämns inte här med omsorg om läsare med hjärtbesvär. Den som inte tillhör eventuell riskgrupp kan söka lönefakta på nätet.
Socialdemokraten Wallströms tycks helt ha ”rört” sig bort från den verklighet och den vardag i Sverige där många av hennes medsystrar har en pension uppgående till ca 9 000 kronor per månad ”före skatt”!
Herr fd partisekreterare Stjernkvist var tog alla vackra ord om solidaritet, jämlikhet och broderskap vägen?
Nå, ni politiker har för vana att när det hettar till dra till med med floskler som att det kan alltid bli bättre. I skenet av ert prat om solidaritet, jämlikhet och broderskap har ni under de omständigheter som nu råder möjligheter till en ”konkret” åtgärd.
Halvera era höga arvoden om vilka ni själva varit med om att besluta!
Stjernqvist och många av hans hans heltidsarvoderade kommunalrådskollegor över hela landet uppbär månadsersättningar i storleksordningen 70 000 kronor i månaden. Det är inte ovanligt med än högre månadsersättningar! Som jämförelse skall nämnas att ett arvode för riksdagsledamot år 2019 uppgick till 68 400 kronor per månad. En politiker och stadsminister, Tage Erlander om vilkens gärning som politiker vi nyligen kunnat ta del av i en dokumentär på SVT, skulle förmodligen överhuvudtaget inte känna igen sitt gamla parti i det som ovan nämns.
Till sist får Solon komma till tals:
”Vad är en idealstat? Den stat, där en oförrätt mot dess ringaste medborgare anses som en oförrätt mot alla.”


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se