torsjö live vers2

Världens bästa djurhållning på dekis

Världens bästa djurhållning på dekis

INSÄNDARE. När Uppdrag granskning följde upp granskningen av hälsingegården (en så kallad Arlagård) med att få ut uppgifter från Länsstyrelserna, avslöjades att det inte var en engångsföreteelse med missförhållandena. Nu visade det sig att det var 210 gårdar som uppvisade grava anmärkningar. 38 av dem var Arlagårdar. Det ska tilläggas att länsstyrelserna klarar endast av ca 10 procent av tillsynen varje år, så mörkertalet kan vara stort. 
När reportern konfronterar Arlas vd och LRF:s ordförande har de svårt för att förklara (bortförklara) varför det är så illa ställt inom näringen. Vad värre är finns förtroendevalda inom LRF bland ”syndarna”. Till och med högt uppsatta. Det var inga ”snälla” redovisningar som framkom. 
Den som har möjlighet att gå in på SVT Play och söka sig fram till Dokument utifrån och titta på ”Grisarnas hemliga liv” kan ta del av en norsk lärarinnas ”under cover-undersökning” av hur det står till i den norska svinuppfödningen. Under förespeglingen att hon och hennes man tänkte starta en svinuppfödning, önskade hon praktisera hos olika uppfödare. 
Håll i er nu, ni som gillar kriminalare, här vankas okristligt mycket våld och ond bråd död. Här var det inte heller frågan om någon ”engångsföreteelse”. Samma sak upprepades på gård efter gård. En fundering som infinner sig, hur kan så många grisar tas av daga innan de går till slakt och andra vara i så dåligt skick att de skulle sannolikt ratas i slakteriet? Hon höll på i fem år och vid avslöjandet väcktes ett ramaskri bland norrmännen. Tilläggas ska att hon samarbetade med en kollega som bland annat avslöjade pälsdjursuppfödningen. 
Tillåt mig att göra en framtidsspaning. När vi når en population på 9,8  miljarder år 2050 kommer varje individ att ha 2000 m2 till förfogande för livsmedelsproduktion. Vi kommer då att kunna tilldelas 3-7 kg kött per individ och år. I dag tar varje svensk i anspråk 4000 m2 för samma produktion. Vi, eller rättare sagt, våra barn och barnbarn kommer att få leva på samma mängd som de gör i Indien (5 kg). Så passa nu på ni alla 30-40-50-talister, att ”frossa” i kött, våra barn och barnbarn kommer inte att ha den förmånen. Enda möjligheten som återstår, är om Corona eller någon annan framtida pandemi skulle reducera vårt antal avsevärt, vilket inte är helt uteslutet. Se gärna filmen ”Contagion”, som skildrar detta scenario. 
Som avslutning vill jag citera Mahatma Gandhi: ”En nations storhet och etiska framsteg kan bedömas efter dess sätt att behandla djur”.


Lars NordFritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se