torsjö live

Miljöpartiets åsikter i Endurofrågan

Miljöpartiets åsikter i Endurofrågan

INSÄNDARE. FMCK har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och miljökontoret sedan 2016 arbetat med en alternativ och ny permanent placering av en tränings och tävlingsbana för FMCK i Hässleholms kommun. Hässleholms kommun började 2016 arbeta med ny lokalisering för att klubben skulle kunna etablera Enduroverksamheten på fastigheten Tyringe 2:72. Klubben var då, enligt uppgift positivt inställd till detta.

Miljöpartiet i Hässleholm stödjer förslaget om etablering på Tyringe 2:72 – Torsjö eller annan lämplig plats.

Efter många utvärderingar  av olika alternativ återstod ett rimligt och seriöst förslag på fastigheten Tyringe 2:72 – Torsjö.

Tyvärr saboterades det arbete som lagts ner av FMCK och Kommunens tjänstemän under ett möte 2018-08-14, §129, där Kenny Hanson yrkade att ärendet skulle avskrivas, restalliansen och SD stöttade Kennys förslag. Vi i den rödgröna gruppen lyckades rädda det arbete som lagts ner på projektet så att alla dokument i ärendet lades till handlingarna. Sedan dess har frågan bollats mellan olika instanser.

Det föreslagna området på Hässleholm nord är inte ett långsiktigt allternativ. Men miljöpartiet i Hässleholm stödjer förslaget på ett tillfälligt tillstånd för körning på Hässleholm Nord under förutsättning att alla krav uppfylls och att arbetet med en permanent lösning på Tyringe 2:72 eller annan lämplig plats med skyndsamhet och kraft drivs i berörda instanser.

En ansökan om Endurokörning i område Hässleholm Nord måste uppfylla ett stort antal krav.

Hässleholms kommuns dokument Grönstrategier från 2017 är ett dokument som man måste ta hänsyn till vid tillståndsprövningen.

Detaljplanen för Hässleholm nord måste beaktas.

Riktvärden för buller är en mycket viktig punkt vid tillståndsprövningen.

Det som krävs för att den permanenta lösningen skall kunna genomföras på Tyringe 2:72 – Torsjö är ett markbyte mellan ägarna till Tyringe 2:72 – Torsjö och Hässleholms kommun. Det finns gott om lämplig mark att byta med i kommunens ägo.

Hovdala är inte ett alternativ längre och det är nu tiden är inne för Miljö och Stadsbyggnadsnämndens ordförande  Kenny Hansson, restalliansen, SD, Fritidsnämnden i Hässleholm  och övriga involverade politiker att inse detta.

Låt FMCK äntligen få tillgång till Tyringe 2:72 – Torsjö eller annan lämplig plats där en permanent verksamhet kan bedrivas av FMCK.

Håkan Björk ordf. MP Hässleholm.

Hans-Göran Hansson ersättare Miljö och Stadsbyggnadsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se