torsjö live

Visir och munskydd hos alla i Hästvedas hemtjänst

Visir och munskydd hos alla i Hästvedas hemtjänst

Nu ska både munskydd och visir användas hos alla vårdtagare i hemtjänsten i Hästveda. Bilden visar en medarbetare på operationsavdelning. Foto: Niklas Laurin

Hemtjänsten i Hästveda använder nu visir och munskydd hos alla vårdtagare, inte bara som tidigare hos misstänkt eller bekräftat coronasmittade. Anledningen är att tre anställda av allt att döma smittats av tre olika vårdtagare antingen kort tid innan dessa insjuknat i covid-19 eller trots att skyddutrustning använts enligt riktlinjerna.

Men det betyder inte att all kommunens omsorgspersonal får använda visir och munskydd i förebyggande syfte. Det ska bedömas från fall till fall.

Hemtjänsten i Hästveda anmälde den 17 maj att de tre anställda blivit smittade av covid-19 till Arbetsmiljöverket som “allvarlig arbetsolycka” respektive “arbetsolycka”. Arbetsmiljöverket har nu avslutat ärendet eftersom det inte handlar om någon avvikelse från arbetsmiljörutinerna.

Enligt den utredning som Liselotte Svensson, enhetschef på hemtjänsten i Hästveda, skickat till Arbetsmiljöverket har de tre anställda följt alla rutiner.

– I inget av fallen finner vi att det funnits brister i att följa de rutiner som rekommenderas av myndigheter samt de egna kommunala rutinerna. Vidare har den skyddsutrustning som enligt ovan nämnda rutiner använts inte gått sönder eller avlägsnats på något oavsiktligt sätt, skriver Liselotte Svensson och HR-specialisten Åke Petersson till Arbetsmiljöverket.

Liselotte Svensson, hemtjänstchef i Hästveda, har beslutat om de nya rutinerna. I höstas utsågs hon till landets bästa vårdchef. Foto: Ulf Huett

I två av fallen arbetade personalen hos brukarna innan de testades positivt för covid-19. Den ena vårdtagaren insjuknade senare. Den andra vårdtagaren, som Frilagt berättade om på onsdagen, hade feber, men inga andra symptom när den anställda kom dit. Barriärvård inleddes först två dagar senare. I det tredje fallet var vårdtagaren konstaterat smittad med covid-19.

För att förhindra att fler i personalen blir smittade beslöt enhetschefen om nya rutiner. Visir och munskydd ska användas vid all tät omvårdnad hos alla vårdtagare och enbart visir vid andra insatser hos alla.

Åtgärderna beskrivs i skrivelsen till Arbetsmiljöverket som en extra säkerhet kopplat till att medarbetare konstaterats smittade trots att man använt utrustning enligt rutin.

– Effekten kan dock bli svår att mäta då risken att smittas finns via andra kontakter , skriver Liselotte Svensson och Åke Petersson.

Frilagt har sökt Liselotte Svensson som är sjukskriven.

– Det är generellt bra om man skyddar sin personal så gott man kan, säger Åke Petersson, men vill inte kommentera hur enhetschefen resonerat inför beslutet.

Lena Haag, enhetschef för hemtjänsten i Vittsjö som för närvarande vikarierar i Hästveda, konstaterar att riktlinjerna inte ändrats, men att extra åtgärder vidtagits i Hästveda.

– Nu har de både hängslen och livrem, säger hon.

I Vittsjö finns ännu inga bekräftat smittade. Lena Haag hoppas att det inte heller ska bli några.

– Däremot är personalen beredd och bär alltid med sig skyddsutrustning. Om någon inte mår bra ska de backa undan och behöver de gå nära ska de använda skyddsutrustning, säger hon.

Lena Haag skulle inte ha något emot att de nya rutinerna i Hästveda infördes i den övriga verksamheten.

– Det är absolut en fråga som är värd att ta vidare. Jag vill inte ha smittspridning, inte hos personalen och absolut inte hos brukarna, säger hon.

Tills annat sägs arbetar hon efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer med basala hygienrutiner och skyddsutrustning bara vid symptom.

– Men allt som kan förhindra smittspridning säger jag självklart ja till, säger hon.

Birgitta Ljungbeck, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar vid en digital pressträff på torsdagseftermiddagen att frågan varit uppe till diskussion vid ett möte tidigare under dagen. Hästvedas modell godkändes då, men bara i vissa fall för att motverka smittspridning.

– Vi har kommit fram till att det går att göra så för att förebygga när man ser ett utbrott som i Hästveda, men inte där smitta inte finns, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon menar att det finns risker med att använda skyddsutrustning.

Kenneth Persson, verksamhetschef, varnar också för överanvändning.

– Om man använder skyddsutrustning gäller det att ha en väldig kontroll på var man har händerna. Det spänner, kliar och stramar och när man vill rätta till något är det lätt att komma i kontakt med smittan. Det här ska sättas in i väldigt speciella situationer för att skydda personal och brukare, säger han.

Han kan inte säga exakt hur många bekräftat smittade som krävs för att skärpa rutinerna som i Hästveda.

– Det är som vi bedömer i förhållande till läget, från fall till fall, säger han.

Birgitta Ljungbeck anser fortfarande att det inte finns någon evidens för att personer utan symptom kan smitta andra.

– Personalen kan ju lika gärna ha blivit smittade av någon annan, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se