torsjö live vers2

Ett fult tryne…

Ett fult tryne…

INSÄNDARE. Vi går alla samma väg här i livet vad det gäller att vi ska dö. Ingen kommer undan oavsett pengabörs och kön. Tyvärr får någon lämna livet i unga år och andra passerar hundrastrecket med huvudet i behåll. Under livets resa ska vi passera många milstolpar och ställas inför problem som vi är oförberedda på.
I dag är det Covid-19 som engagerar och diskuteras och som vi alla har olika åsikter om. En sak kanske vi kan vara överens om är att det har tagit över i många forum och ibland liknar det en häxjakt. Där det viktiga är att peka ut en syndabock. En syndabock löser inte problem utan man fråntar sig själv det ansvar vi alla har att vara källkritiska.
I stora drag står jag bakom den väg som Sverige valt med öppenhet baserad på de vetenskapliga kunskaper vi har vid det tillfälle som beslutet togs. När vi har facit i hand då vet vi vad vi skulle gjort dock har vi ingen spåkula som visar hur våra åtgärder ska resultera om någon dag eller så.
Det dör folk varje dag oavsett Covid-19 eller ej både pga av ålder och sjukdom. Om det dör fler än normalt får statistiken utvisa och vilken diagnos som fastställdes som dödsorsak. Covid-19 debatten visar idag att olika länder ställer diagnos olika och detta resulterar i att ex. Danmark förbjuder svenskar att ta bron till Danmark pga.att vi smittar. Det är dock helt ok att Danskarna åker till Sverige. Min slutsats blir av det danska beslutet, att svenskar smittar utanför Sverige och smittar inte i Sverige. Enligt min kunskap om droppsmitta är att den smittar via droppar vid ex. en nysning och bryr sig inte om var man nyser.
Nu släpps restriktionerna successivt och vi får åter träffas och elitfotboll får spelas. När restriktioner minskar ökar samtidigt åsikterna om den väg som förs om Covid-19 i Sverige. Det är bra att vi diskuterar och debatterar vår Covid-19 strategi för det är så vi lär och kan utveckla strategier. Det som är tråkigt och många väljare störs av är när politiker eller personer som utger sig för att vara allvetare hur denna pandemi skulle skötts från början. Här har vi som politiker ett stort ansvar att stå för en debatt som grundas på klokhet, kunskap och respekt för den personal som arbetar ute i samhället i viktiga samhällsfunktioner. Vi ska inte hänga ut syndabockar för att hitta billiga kortsiktiga poäng som faller som droppar mot marken.

Marie Hult
Liberalerna i Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se